ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL

Official website
of
HAN MARIE STIEKEMA SERMES

Degene, die aan
Gene Zijde van Gene Zijde van Ruimte
en Tijd geweest is
Hij deelt zijn Schat met iedere oprechte Zoeker

 


De Ego-Catastrofe

"SermeS"
De Nieuwe Wijsheids-Leraar

"Origin"
HET Sakrale Boek
De Oorspronkelijke Traditie/De Kosmische META-Religie Groene Mannen & Wijze Vrouwen Kosmische Moeder
Healing the Planet

Een Nieuwe Wereld

WE ARE COSMOS!

CultureRenewalInitiative to begin with Europe
Voor verdere Links, zie onderaan de pagina.

De SermeS ontmoeten
Klik:

AGENDA KLUIZENARIJ


Onze geglobaliseerde
EGO CATASTROFE
Kunnen wij nog gered worden?
SERMES
Nieuwe Wijsheidsleraar, "Groene Man" en arts (kosmische geneeskunde)
SPREEKT
over
"Kosmische Moeder
HEALING the PLANET"
Jezelf genezen, elkaar genezen, de wereld genezen
Binnenkort in Uw stad/dorp
Voor plaats, datum en tijd
zie AGENDA
Wie wil voor zijn/haar stad de gastheer/vrouw zijn?

COSMIC MOTHER
WORLDWIDE

MOTHER CHINA

ECO-
SPIRITUALITY

SACRED HERITAGE

EUROPESE GROENE MAN PELGRIMS NETWERK

ONS TOEKOMSTIG PELGRIMSOORD
1

PELGRIMSOORD
2


HET GROTE NIEUWS
Manifest: Wij Zijn Kosmos!"

.WereldWijde Campagne

 

 

Manifest


(De mens geworteld in Hemel, Aarde en
de (nieuwe) Gemeenschap)

Cosmic Mother
HEALING the PLANET
Initiatief

Jezelf genezen * Elkaar genezen
De wereld genezen

CultuurVernieuwingsBeweging

WereldWijde Campagne

Link

oekotemel-big.jpg (282926 bytes)

ECO-TEMPEL
Cosmic Mother
HEALING the PLANET
www.healingtheplanet.info   info(at)healingtheplanet.info

OPENBARING van de KOSMISCHE MOEDER (1977)
HET BEGIN van een NIEUW TIJDPERK

WIJ ZIJN KOSMOS!
Wij zijn deel van de samenleving
De samenleving is deel van de aarde
De aarde is deel van het universum
Het universum is deel van het Eeuwige Licht
Het Eeuwige Licht is deel van de Kosmische Baarmoeder

 

   

SAKRAALBOEK "ORIGIN" 1-6
In totaal 3500 pagina's

boekfoto1-6.jpg (178807 bytes)

 

 

WorldWide Campaign
""WE ARE COSMOS"

In de huidige tijd zien we een snelle desintegratie van zowel individueel als sociaal leven.

Dit veroorzaakt in toenemende mate onzekerheid, angst en zelfs paniek.

De globaliserende elite streeft met opzet naar ondermijning van religieuze/culturele/sociale stabiliteit.

Echter, de diepere oorzaak is spiritueel: een opgeblazen ego dat afstevent op totale chaos:
De Ego-Catastrofe.

Religies kunnen de MESS die zij zelf gecreeerd hebben nooit oplossen. De uitweg: Het opgeven van ons ego en weer Deel worden van het Geheel.

De enige die het ego
kan tegenhouden is de Kosmische Moeder. Zij geeft ons onze Ware Identiteit terug: Geworteld-zijn in "Hemel, Aarde en de (nieuwe) Gemeenschap"

Het is de lang verwachte "Eenheid in Verscheidenheid" of je nu Christen, Jood, Moslim, Taoist, Hindoe, Boeddhist of Atheist bent.

Programma: 1) Zelfstudie Boek "Origin" 1-7. 2) Verdieping/Persoonlijke begeleiding. 3) Training Spiritual Service, Health Service, Community Service, Earth Service.

Om ons vervolgens samen voor de "Genezing van de Wereld" in te zetten, te beginnen met de straat, de buurt, de stad, de provincie, de Regio en het nieuwe Europa. Het is het Begin van een Nieuw Tijdperk.

Mother Prayer

Onze Kosmische Moeder,
Bodemloze Grond van het Bestaan.
Baarmoeder van het Al.
Niet God schiep de wereld uit het Niets, maar het Niets
geeft geboorte aan God en het universum.
Mysterie der Mysterien.
Het Licht komt uit de Duisternis!
Moeder van God, van het Licht en van de BoeddhaNatuur,
van het universum en de groene Aarde,
het gras, de bomen, de dieren en mensen,
van de rivieren, de rotsen en de wolken.
In hetzelfde Eeuwige Moment
alles terugnemend in Uw Schoot.
Vernietiger van het ego.
Geboortegeefster van het Ware Zelf,
om opnieuw deel van het Geheel te worden:
"Hemel, Aarde en de (Nieuwe) Gemeenschap".
Wij zijn Kosmos!
Groene Mannen en Wijze Vrouwen smeken U:
Universele Moeder, Eeuwige Wijsheid,
Wet van het Universum, Koningin van de Hemel,
Toevlucht der verlorenen, Bevrijder der onderdrukten.
Troosteres van degenen die lijden.
Vernietiger van het kwaad, Genezeres van de zieken.
Liefdevolle Moeder,
Alles-Omarmende,
wij verlangen vurig naar Vernieuwing,
Genezing en Heelheid.

Jai Mata Di!
"De Moeder boven alles
!"

UIT DE KLUIZENARIJ
Join the "We are Cosmos" movement!
All are welcome: Religious people * Teachers * Mothers * Social workers * Officials * Scientists * Artists * Therapists * Politicians * CEO's * Youth etc.

Hermitage
“Cosmic Mother Healing the Planet”

Bij Utrecht

www.healingtheplanet.info info(at)healingtheplanet.info
+31. (0)30.6590178
Programma (talk, cursussen, persoonlijke
begeleiding) in je dorp, gemeente, stad
Zie in website: "Agenda"

Han Marie Stiekema "SermeS“
Also called “Laughing Buddha”, “Green Man”
or “Friend”.
(M.D. sinds 1972, founder of cosmic medicine)
is a New Universal Wisdom Teacher
(1977 “Threefold Cosmic Realization”).
He introduced the Cosmic Womb
(“Cosmic Mother”)
as the Birthgiver of God and the universe,
the latter continuously returning to their Origin.
His Revelation marks the beginning
of a New Era,
in which the salvation of (wo)mankind
will depend on being Renewed by the
Eternal Mother,
subsequently becoming once again part of
“Heaven, Earth and the (New) Community”.

He is living a simple life in unity
with the Cosmos.
People from all “corners, professions and positions”
come to his “Hermitage” for personal
Cosmic Advice and Guidance,
time and again amazing people
with “his” deep Wisdom

In the last couple of years he wrote down
his Great Experiences, calling it the “Sacred Book
Origin” consisting of 7 volumes.
In order to give you some impression of
this epoch-making work (also called “Cosmic Bible”)
Volumes 1-6 are now available
emphasizing Cosmic Mothers compassion
with the world

 

Links

 

INDEX

Openbaring
Excursion
To our Picture Galleries

Spiritual poetry
Omni-verses

OVERZICHT WEBSITE

SAKRAAL BOEK "ORIGIN"


Book Review

24 Source Books
met links naar alle andere geschriften, inclusief  24 pdf-versies

 

AGENDA


Agenda World Tour2017


MeiMei doet mee!
2013 Het Orakel
Info & Contact

Zie ook:

WERELD TOUR

SHE IS EVERYWHERE
Kosmische Moeder Oost-West
1. Het Begin
2. Uitbreiding naar het Oosten:

Anatolia/India/China/Angkor Wat/Java/Bali/Dayak/Hawaii
3. Uitbreiding naar het Westen: Fectio/Zwarte Madonnas/"Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk"

TRAINING GROENE MANNEN & WIJZE VROUWEN

Transformatorium

Hoe geef ik mijn ego op?

 

NIEUWE (WERELD) GEZONDHEIDSZORG

www.vitalworld.org

 

STUDIO

www.youtube.com/
healingtheplanet
Webcam Live Broadcasts
Online-Teaching

Radio-interview (19.8.2012) met Rinus van Warven

 

 

We are not responsible for the content of external links

1997-2016 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 05/12/17