Keer Omme!
Healing the Planet
Te beginnen bij jezelf

 
Groene Man kondigt aan:
Een Nieuwe Wereld Religie
De Oorspronkelijke Traditie van de Universele Kosmische Moeder
Missie
Healing the Planet
Agenda World Tour2013/14
(Hoofdpagina)"Origin"
Mijn Teaching met
24 Source Books
met links naar alle andere geschriften, inclusief  24 pdf-versies

Hoe geef ik mijn ego op?
De Groene Man ontmoeten
Autobiografie
Uitspraken
MeiMei doet mee!
2013 Het Orakel
Info & Contact

Zie ook:
"Groene Universiteit"
Training Programma
Groene Mannen & Wijze Vrouwen
Transformatorium

Join his Wilderness Training 2013
Onze Studio
www.youtube.com/
healingtheplanet
Webcam Live Broadcasts
Online-Teaching

Radio-interview (19.8.2012) met Rinus van Warven
Interculturele Uitwisseling
Kosmische Moeder
Zij is overal!

O.a.
Fectio/Anatolie/India/China/
Java/Dayak
Hawaii
Zie ook
: "Groene Man & Wijze Vrouw Pelgrim Netwerk"
Newsletter
HanMariepedia
the spiritual encyclopedia

Teaching Interview "HOUR OF TRUTH"
Excursion
To our Picture Galleries

Spiritual poetry
Omni-verses

ENGLISH
DEUTSCH

JOIN THE TRANSFORMATION 

Earth Report 2007
Wake-Up Call

Iedere seconde.....verdwijnt een stuk bos ter grootte van en voetbalveld*....in de komende decennia zullen lage landen als Florida, Londen, Hamburg, Bangla Desh, Nederland en vele andere regio's onder water staan.....het belangrijkste landbouwgebied van AustraliŽ met een grootte van Frankrijk en Spanje samen is al volledig uitgedroogd......40-60% van alle dieren en planten is op weg uitgeroeid te worden......alleen al in Afrika zijn er op dit moment 60 miljoen milieuvluchtelingen.....zelfs in Europa lijdt een vijfde van de bevolking onder een watertekort......

* In dezelfde tijd als jij dus van een wedstrijd hebt genoten, zijn er 90x60 voetbalvelden bos van deze aardbodem verdwenen....

Het Report concludeert, dat er weliswaar (nog) een opening is van kansen om de meest ernstige gevolgen van de klimaatkrisis te voorkomen, maar dat de tijd die ons overblijft om dat te bewerkstelligen minder dan een decennium is.....wat diepingrijpende consequenties heeft voor de verdere ontwikkeling van de mensheid.

Het is dringend
Keer Omme Nu!

De oorzaak? De spiraal van steeds verder gaande overproductie en overconsumptie ("Hebben is het onvermogen om te Zijn"). We moeten de uitbuiting van de aarde stoppen om het te vervangen door een leven in balans op alle niveau's: spiritueel, emotioneel, sociaal en economisch.....Het is dringend.....Daarom zal de Groene Man in deze meest kritieke tijd de wereld rondreizen, zich voor enige dagen/weken op verschillende plaatsen ophouden, om daar een vrijplaats te creŽren voor al diegenen die hem will consulteren. Samen zullen we oplossingen vinden voor de crisis waar we ons in bevinden....

Reeds in 1981....
de bekende Vasten-Meditatie
Vredestochten

Wat we nodig hebben is niets minder dan
De Heelheid van het Leven herstellen

In de Middeleeuwen was HET GROTE WERK (nu: DE TRANSFORMATIE) een kosmische uitdaging. Zijn oorsprongen liggen in de voorchristelijke Moedersamenleving, zich later manifesterend in de alchemie. Zijn kernpraktijk bestond uit 1) teruggaan naar de Oorsprong ("blackening"), 2) opnieuw geboren worden als een Nieuw Zelf ("whitening"/"yellowing") om vevolgens 3) de wereld te genezen ("reddening"), hetgeen tegenwoordig, logischerwijs, veranderd is in "greening"** Nooit tevoren heeft DE TRANSFORMATIE zo'n urgentie gehad als hedentendage. De nieuwe impuls bestaat uit Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuwe Psychologie, Een Nieuwe Gezondheidszorg, Een Nieuwe Traditie, Een Nieuwe Samenleving, Een Nieuwe Economie, Een Nieuwe Aarde (Te Beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit).

* HET GROTE WERK is een EXACT spiegelbeeld van Han Marie's Kosmische Realisatie. Is dat niet een Wonder? Zie: "Realisation"

** Het "viriditas" van Hildegard van Bingen. Volgens haar bestaat het hele universum uit "viriditas", inclusief Jesus, die zij "De Groene Man" noemde.

Ons Internationale Centrum
Transformatorium

Om zijn impact te maximaliseren, hebben we besloten een Internationaal TrainingsCentrum op te richten, "Transformatorium" genoemd, gebaseerd op die zuilen: Spiritualiteit, Gezondheid en Ecologie/het Milieu. Je bent welkom voor Worship, Retreat, Genezing, Teaching, Training, Studie, Service en Actie. In dit Centrum worden "Groene Mannen" en "Wijze Vrouwen" opgeleid in Spiritual Service, Health Service, Earth en Community Service. Het is een van de meestbelovende initiatieven op het gebied van eco-spiritualiteit. 

 

 

 

 

A Three (Six) Month's Training of Spiritual Leaders -
Green Men & Wise Women - for a New World

"Together, building a New Civilization is the
greatest challenge, possible"

Curriculum
(Based on Ashram system)
Inspiring, renewing, enlightening, empowering,
connecting, confronting, humerous.....

SPIRITUAL SERVICE
Our Eco-Spiritual initiative

Kicking the habit
Everybody is addicted to the ego. It is the core of today's global crisis and therefore of great concern. Hence, the first step is to acknowledge this fact. Followed by some days of a "kicking the habit" e.g. detox program. Those who successfully completed it are invited to join our:
See: www.vitalworld.org
"Stress, Burn-out & Regeneration"

Daily "monastic" schedule
Healing Communities
Theory and practice based on three pillars:1. Back to the Origin, 2. a "monastic" daily schedule and 3. serving others. Every candidate spends an additional three months in a Healing Community.
See: "Sovereign Living", "The First Steps" (overview) and "Healing Communities"

The Original Tradition
In these most critical of times * In which everything is in decay * we go back to the Origin in order to Become Renewed * Once our True Self is born we will be Part of the Whole - Heaven, earth and the (new) community - once again! Development of a New Ethics e.g. Values based on holistic principles.
See: "MatriTalks", "Cosmic Mother Healing",
"Existential Consciousness"

Study of the Tradition of the Universal Cosmic Mother e.g. Essence and Evolution of "Green Man" and "Wise Woman" in various religions and cultures. Guidelines e.g. The Parzival myth and the Maitreya Mind Training.
See: "Restoring the Wholeness of Life", "The Original Tradition", "Twelve Religions", "Great Mother Buddhism"

Retreat Intensive

Based on the Universal Way e.g. 1. Awaken!, (mindfulness training) 2. Personal integration (a.o. through emotional self-integration) 3. Being rooted in Heaven and earth (Heaven and Earth Exercises, tiendi qigong, sanctifying nature) 4. Breakthrough of the Light (Ma-Zen) 5. Purification/Catharsis (Chinese Guasha therapy) 6. Taking refuge in the Ultimate (contemplation and mantra) and 7. Service (to the community)
See: "The Universal Way"

Great Night Initiation
"Final" taking refuge in the Cosmic/Dark Urground. Solitary stay in a Dark Room. Confrontation with the Ego and unprocessed emotional contents. Inner transformation through "Death" and "Rebirth". Birth of the Inner Light or True Self.
See: "The Great Night"

Cosmic Spirituality and Science
(CSS)

Science and spirituality are interwoven. Study of Cosmology (physics) therefore is an integral part of your curriculum.
See: "The Supreme Design", "Universal Teaching"

Competence:
Spiritual Advisor/Guide. Teacher of the Original Tradition.
Trainer of the Universal Way. Initiator of
Healing Communities

HEALTH SERVICE
A New Health Care for Everyone

A New Health Care
As model for the near future, consisting of three echelons: selfhelp, holistic and technological medicine

The Principles of Evolutionary Medicine
"Flow System Therapy"
A breakthrough in holistic-medical thinking and practice, in which basic metabolism (health as the dynamic balance between input, processing and output of nutrients) plays a central role

Mother Healing
To give up the ego is the most crucial step in healing yourself, each other and the planet. Including the "Mother for Mothers" Project
See: "Mother Healing", "Mother for Mothers"

Personal Health Plan
Self-help health program, consisting of 10 steps during 6 weeks. A unique experience on the road to optimal health.

Pain Therapist
Spiritual, emotional & physical through training in the unique Chinese Guasha therapy ("Stone Age Therapy for Modern (Wo)Man")

Head of the Department
Master MeiMei Yu, MA, teacher & therapist
from Beijing, China

See: www.vitalworld.org & www.meihan-guasha.nl

Competence:
Advisor New Health Care. Holistic Health consultant. Chinese
Guasha Therapist, Leader "Cosmic Mother Healing Shrine".
Emphasis: "To help people helping themselves"

COMMUNITY SERVICE
Once you commit yourself to the Whole, the Whole
will commit itself to you

Self Study Culture Renewal
Recommended are the 10 Steps of our "Healing the Planet" initiative: The New Cosmology, The New Tradition, The New Integration, The New Economy, The New Health Care, The New Society, The New Woman/Man, The New Education and The New Earth
E-learning, see: "Healing the Planet"

Competence:
Initiator/facilitator of social change
in the community, focussing on peace, justice and sustainability

EARTH SERVICE
In which all previous learning is integrated

Trainee
Evaluation of the Training through spending at least one month participating in organic agriculture, with sustainable energy projects, nature conservation i.e. sacred landscape initiatives, helping people survive in environmental disaster area's, etc.
See:"Healing the Planet" & "Sacred Heritage"

Ondersteund door o.a.

Mother Quest in the Wilderness
Restoring unity with Cosmic Mother, the Light, the earth, yourself and the world. F.i. Body-aware walking. Fasting. Sanctifying nature (Heaven & Earth Exercises/Tiendi Qigong). To develop compassion
In the summer in the mountains; in winter in tropical rainforest; sometimes in the desert.....

De Natuur heiligen
Innerlijke balans door "Hemel & Aarde Oefeningen" (Tiendi Qigong), het enige Qigong dat Eenheid met de natuur bewerkt, door wu-wei (moeite door geen-moeite)

Competence:
Depending on your experience

Founding Principle
"(Wo)Man Rooted in Heaven, Earth and the (New) Community"
In Bali called "Tri Hita Karana"
Link

 

 

Candidates may apply by letter
Contact us

                                                         Back    Next

home
In order to have a full overview of the work,
we recommend you to first going back to the beginning of
Han Marie Stiekema's website.
Please, click HOME and proceed from there
.

 © 2003 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 11/26/13

 

RICHTLIJN
Terug naar de Oorsprong
Je laten Vernieuwen
Deel van het Geheel worden

CURRICULUM
Een driemaandelijkse training voor spirituele leiders die zich voor de Vernieuwing van de Cultuur willen inzetten

DE TRANSFORMATIE
Inspirerend, vernieuwend, verlichtend, empowering,
verbindend, confronterend, vol humor.....

JOIN WORLD TOUR 2013/14
It is the first step toward the Transformatorium

SPIRITUAL & WORLDLY CV
Han Marie Stiekema, physician 1972 University of Groningen, NL. Specialization in German Holistic (natural) Medicine (Ganzheitsmedizin). Pioneer in Holland. Internationally renowned clinical center (1972-1978) very succesfully treating major chronic disease. Additional emphasis on fasting therapy, inner body cleansing, regeneration, health, lifestyle and prevention. Organic garden. Later psychotherapy and spirituality, as well. Introduced action for peace through fasting-meditation peace-walks (1981-1984). Founded the Living Zen School (1981). Numerous articles, radio and TV performances. Co-editor health magazine. Teaching Christian mysticism (Hadewych, Eckhart, Suso, John of the Cross, Teresa of Avila a.o.). Teaching fasting and meditation to Trappist monks. Worldwide lecturing a.o. Europe, USA, Caribbean, Dubai, China. Stayed one year in Japan (teaching Zen-meditation to Japanese), one year in HongKong (1990). Director of School for Natural Medicine (1992).Founded Earth Care, an eco-spiritual initiative. Initiated and developed Spa Centre in 5 star hotel on

Madeira, Portugal. Worked half a year in a hospital for the poor in Curitiba, Brazil (1998), besides a hypertension project, in collaboration with WHO Healthy Cities, together with his Chinese wife MeiMei, a talented MA regional development/ epidemiologist. Author of (spiritual) poetry ("Omni-verses"). Re-openened health clinic, his wife taking care of teaching/treatments Traditional Chinese Medicine (specialized in Chinese guasha therapy, nutrition) (1998). Wrote handbook holistic health - Flow System Therapy - a breakthrough in medical theory and practice (1999). Again, focus on spirituality, ecology and culture renewal. Published some 12 books - a.o. on spirituality, ethics, philosophy, anthropology, health, cosmology, sociology - and numerous articles on various topics for free in the internet (The Great Learning) (2000). Initiator PilgrimCare along the Camino de Santiago, Spain. Senior teacher. Lecturing in Santa Monica and Hollywood (USA). Initiated culture renewal through the "European Sacred Heritage" project. Has found his life-mission with the The Original Tradition/Healing the Planet project.
See also: "Spiritual autobiography"