INHALT
CONTENT

SourceBook
OVERVLOED
Voor diegenen die een overzicht willen

Abundance
SourceBook


SacredBook

Renewal
Transformation

Book

In deze meest kritieke tijd waarin de oude wereld snel desintegreert, waarin religies in Oost en West in
toenemende mate gecorrumpeerd worden
door onwetendheid, manipulatie, bedrog
en machtswellust

Voeg er het uit de hand lopende globale socio-
economische systeem aan toe en je hebt de
verklaring voor onze stress, angst, depressie,
burn-out, vervreemding, zinloosheid
en eenzaamheid....

Het diepste verlangen van de mensheid is daarom
naar de Oorsprong terug te keren om daar vernieuwd
te worden, aldus een nieuw leiderschap creŽrend
gebaseerd op Waarheid, heelheid, onzelfzuchtigheid,
liefde, verbondenheid, schoonheid, gerechtigheid
en harmonie met de natuur

Het is niets minder dan een Transformatie van zowel
religie alsook de wereld, om zo een nieuwe stap
in menselijke evolutie te kunnen zetten

Dat is waarom in deze meest hoopvolle tijd de Kosmische
Moeder Zich geopenbaard heeft dmv de unieke
Drievoudige Realisatie

De daaruit resulterende Universele Teaching is
ontvangen en opgetekend door Haar Zoon/
Minnaar Han Marie Stiekema

Het is opgedragen aan alle "levende en niet-levende"
wezens in het bijzonder ook aan alle Oorspronkelijken
- Groene Mannen & Wijze Vrouwen -
wereldwijd

Source Book of The Original Tradition

Het Begin van Een Nieuw Tijdperk

 

INHOUD
Click the chapters for the overview
To continue, click "Next" below every page
Klik "Terug" om naar de Inhoud terugtekeren

BOEK I
TERUG NAAR DE OORSPRONG

1.1  VERDWIJNENDE WERELD
1.2.
HET ONTREDDERDE WESTEN
1.3  KLAAGLIED (NAAR HET HOOGLIED)
1.4  BRIEF AAN SPIRITUELE/RELIGIEUZE LEIDERS WERELDWIJD (E)
1.5 
TRAGEDIE VAN HET BOEDDHISME: KAN HET JE REDDEN? (E)
1.6  NA HET CHRISTENDOM, WAT DAN? & BRIEF AAN DE KATHOLIEKEN
1.7 .NEW AGE SPIRITUALITEIT: HET ANTWOORD OP ONZE ELLENDE?
1.8  EEN NIEUWE LERAAR, EEN NIEUWE TRADITIE (E)
1.9  WAT IS "DE OORSPRONKELIJKE TRADITIE?"
2.0  HERSTORY (E)
2.1  HET LAATSTE EN DEFINITIEVE "MARIA DOGMA"
& MARIA'S TRIOMF
2.2  EXCLUSIEF INTERVIEW: "UUR VAN DE WAARHEID" (E)
2.3 
KEER OMME! TE BEGINNEN MET JEZELF
2.4  KORTE AUTOBIOGRAFIE (E)
2.5  GRAALSVISIOEN (E)
2.6 DRIEVOUDIGE REALISATIE
2.7 
GEBED, CONTEMPLATIE EN MANTRA
2.8  MOEDER BLOG (LERAAR'S DAGBOEK) (E)
2.9  ERKENTELIJKHEID
3.0  SOEVEREIN LEVEN & JOINT STATEMENT (E)
3.1  ONS PROGRAMMA: KEER OMME
3.2 
JONGEREN VRAGEN
3.3  PERSOONLIJKE REACTIES

BOEK II
VERNIEUWD WORDEN

1.1  FASTING-MEDITATION PEACE WALKS 1981-1984/PELGRIMSHULP (E)
1.2.
DE HEILIGE VALLLEI
1.3  DE UNIVERSELE WEG
1.4  DOOD EN WEDERGEBOORTE (E)
1.5  BRIEF AAN ALLE MOEDERMINNENDE MENSEN (E)
1.6  HET MOEDER COMPLEX (E)
1.7  DE VERSCHRIKKELIJKE MOEDER (E)
1.8  IS DE MOEDER EEN FEMINISTE? (E)
1.9  HET GROTE JESUS INTERVIEW (E)
2.0  MARIA MAGDALENA (E)
2.1  ZWARTE MADONNA'S (E)
2.2  STRESS, BURN-OUT & REGENERATION
2.3  MOEDERKRINGEN
2.4  GROENE MANNEN (E)
2.5  WIJZE VROUWEN (E)
2.6  GROENE MAN PELGRIMAGES
2.7  HISTORY (E)
2.8  REBORN ORDE (E)
2.9  ONZE HEILIGE ERFENIS (E)/ECO-TEMPELS
3.0  EXISTENTIEEL BEWUSTZIJN
& SPIRITUELE POLITIEK
3.1  HET GROTE WERK
3.2  MATRITALKS/72 INTERVIEWS (E)
3.3  INITIATIE (E)

BOEK III
DEEL VAN HET GEHEEL ZIJN

1.1  ONTWAAKT! (E)
1.2  IK HEB EEN VISIOEN (E)
1.3. HET PAD NAAR HEELHEID (E)
1.4  OORSPRONKELIJKE VAN DE WERELD, VERENIGT U! (E)
1.5  DE UNIVERSELE WEG (UITGEBREID) (E)
1.6  OMNIVERSEN (POEZIE)
1.7  ZOON/MINNAAR VAN DE KOSMISCHE MOEDER
1.8  DE OORSPRONKELIJKE TRADITIE/EVOLUTIONAIRE SPIRAAL (E)
1.9  KOSMOLOGIE (E)
2.0  UNIVERSELE BOODSCHAP
2.1  HET VERLICHTE HANDELEN
2.2  HET WARE GEHEIM VAN DE TEMPLIEREN (E)
2.3  SCHOOT VAN HET UNIVERSUM
2.4  TRANSFORMATORIUM
2.5  DE EERSTE STAPPEN (E)
2.6  HELENDE GEMEENSCHAPPEN
2.7  MOEDER & ZONEN
2.8  MIJN AMERIKAANSE ERVARINGEN (E)
2.9  EUROPA MOEDERLAND
3.1  GROTE MOEDER'S WET VAN HET UNIVERSUM (E)
3.2  VACUUM FYSICA (E) 
3.2  GEWORTELD IN HEMEL EN AARDE
3.3  ZIJNSREVOLUTIE

BOEK IV
EEN NIEUWE WERELD

1.1  BESTE VRIENDEN
1.2 HEEL HET LEVEN (E)
1.3  7 HINDERNISSEN OP DE WEG NAAR VREDE
1.4  VERZOENING VAN RELIGIES
1.5 
HOE LANG NOG? (E)
1.6  DE POLITIEK VAN HET GELUK VOOR ALLE (D)
1.7  ALLEEN DE TRADITIE HEEFT TOEKOMST (D)
1.8  MAYA KALENDER 2012 PROFESIE (E)
1.9  7 CRITERIA VOOR SPIRITUEEL LEIDERSCHAP
2.0  TRANSFORMATIEMANIFEST VOOR DE 21e EEUW
2.1  DE ZELFSOEVEREINE SAMENLEVING
2.2  SOCIOCRATIE
2.3  UNIVERSAL MOTHER COUNCIL (E)
2.4  GROTE MOEDER BOEDDHISME (E)
2.5  MOEDERKERK/KERK VAN DE MOEDER (E) 
2.6  TRANSFORMATIE/HEALING THE PLANET
2.7  EEN NIEUWE SPIRITUALITEIT
2.8  EEN NIEUWE PSYCHOLOGIE
2.9  EEN NIEUWE GEZONDHEIDSZORG
3.0  EEN NIEUWE TRADITIE
3.1  EEN NIEUWE SAMENLEVING
3.2  EEN NIEUWE ECONOMIE
3.3  EEN NIEUWE AARDE

AFORISMEN
BRIEVEN
DE OORSPRONKELIJKE TRADITIE
POETISCHE EXCURSIES 1
INITIATISCHE ZIJNSTHERAPIE
ONZE FOTOGALERIEňN
WWW.YOUTUBE.COM/HEALINGTHEPLANET
WWW.VITALWORLD.ORG
PERSOONLIJKE BEGELEIDING
CONTACT

Back     Next

Normally, one proceeds through the site by clicking "Next",
"English" or "Enter" at the bottom of every page. 
If you cannot
find a text in English, try the German or Dutch version.

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 02/27/11

Teachers who are part of an existing tradition don't need to re-invent the wheel for themselves. I, on the other hand, have initiated A New Tradition. That explains why this website is rather elaborate. I apologize for that. On the other hand, if you would take the effort to seriously involve yourself an entire new world will be opening itself to you!

PRESS RELEASE
"
News that will change the world"

Dutch medical doctor alleges that God as we know Him is NOT the Ultimate Reality. There is "something" beyond God, he says, calling "it" a Vacuum, Cosmic Womb or "Great Mother". So, according to him "Not God created the world out of nothingness, but Nothingness is giving birth to both God and the universe, the latter continuously returning to their Origin". Moreover, he claims that the "Mother" has revealed Herself to him - onverwacht, zonder eigen toedoen - not as an image, idea, intuition, voice or vision, but as Her Selfsame Reality. (Zie: "Drievoudige Realisatie"). She apparently has done so, because of the critical situation mankind has manoeuvered itself in. "Her aim" is to save us from disaster, while guiding us into a new phase of evolution. She does so by inviting us to continuously die (to the old), while becoming part of the Whole, once again. The world should start reflecting Cosmic Balance on all levels of existence, and overcome greed, addiction and accumulation. He is doing so by restoring the world's most ancient tradition - The Original Tradition, embracing all existing religions, emphasizing the "Maternal Dimension of God" as the unity in diversity - while committing himself to Healing the Planet. He is calling everybody to become a "Green Man" and a "Wise Woman".

Unbelievable!