BELANGRIJK!

DAT HIER IS EEN OUDE PAGINA!

SVP, KLIK HIER VOOR DE VERBETERDE VERSIE

Twee mogelijkheden om verder te gaan. Klik "Volgende" voor het hoofdmenu. Klik de hoofdstukken Ouverture, 1, 2, 3 etc. voor de overeenkomstige onderwerpen.

ENGLISH  
DEUTSCH

Obama of McCain,
Bos of Balkenende.
Allemaal lood om oud ijzer......
Zit de wereld niet op iets heel anders te wachten?

DE WORLDWIDE MISSION
van de
"GROENE MAN"
(Zie ook: Mother Blog 3)

Click: Ons Grote "Event"

Tevens aanzet tot een Nieuwe Europese Gemeenschap!

"Het wensbeeld van de Nederlander blijkt verrassend congruent. Jong, oud,
autochtoon en allochtoon. Over het algemeen zitten mensen niet te
wachten op nog meer welvaart. Mensen willen geluk, een
beter milieu en een duurzame samenleving"

Marike van Lier Lels
Voormalig voorzitter commissie toekomstbeeld Nederland
Uit: Management Scope, mei 2007

Het is de spiraal van voortdurende overproductie en
overconsumptie die ons naar de afgrond leidt

Degenen die uit zijn op de dictatuur hebben belang bij de chaos

We hebben slechts een DECENNIUM om een
globale ramp te verhinderen

Om de planeet te redden
is er een transformatie nodig op
alle niveau's van de samenleving

Sluit je aan bij ons wereldwijde "Healing
the Planet" Initiatief!

 Han Marie Stiekema

Parsifal
knight of an old story
king of the Golden Grail
it's much too long ago
that you came
with the sun on your face
as the bearer of the Light
let us share your peace

seven roses in your hair
seven stars in your hand
seven golden chandlers
their fire always burning
seven bars in the earth
seven words in your mouth
seven chalices, seven swords
make the circle round again
spur your horse
let the earth hear
that you are coming
Parsifal, prince Parsifal

From "Parsifal"
Elly Nieman & Rikkert Zuiderveld
CD 724349378629

Bent U een Nieuwe Mens?
                              Koningin Wilhelmina der Nederlanden

Keer Omme!
Healing the Planet in 7 Steps
Te beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit

WORLDWIDE MISSION
met de

"Groene Man"
INSPIREREND, VERNIEUWEND, VERLICHTEND, EMPOWERING,
VERBINDEND, CONFRONTEREND, HUMORISTISCH.....

Ouverture

Patriarchale religie heeft het bestaan ontheiligd - vernietiging van het innerlijke goddelijke Licht, ontheiliging van de natuur, verachting van het lichaam, onderdrukking van vrouwelijkheid, liefde en erotiek, naast desintegratie van de gemeenschap - ten gunste van zijn surrogaat- werkelijkheid. Omdat de mensen dus van hun wortels waren afgesneden, hadden zij geen andere keus dan terug te vallen op hun ego. "Hebben is het onvermogen tot Zijn". Sindsdien is onze cultuur een ego-cultuur, inclusief alle latere ontwikkelingen. Wij staan nu voor de  Ego-Katastrofe. Onze opgave is dus niet gering. Het is niets minder dan het vervangen van het doorgeschoten "mannelijk/patriarchale" wereldbeeld - rationalisme, ongebreideld winstbejag, geweld en uitbuiting - door een "vrouwelijk" (holistisch) paradigma: verbondenheid, samenwerking, respect, liefde, rechtvaardigheid, vrede en harmonie met de natuur. Zie ook: "Het Ontredderde Westen"

1. Een Nieuwe Spiritualiteit
Het "Eeuwig-Vrouwelijke" als het Fundament
van Spiritualiteit en Religie

Vrienden! Inzicht in de tijd waarin wij leven is cruciaal. Het is er een van verval. Uiteindelijk zal het leiden tot chaos, het niets en zelfmoord. Bij de meeste mensen creŽert dit existentiŽle angst. Daarom stoppen zij hun hoofd in het zand. Werk, afleiding, entertainment, geld - hebben in plaats van Zijn - machtsspelletjes en andere obsessesies moeten hen van de werkelijkheid afleiden. Het Niets is echter niet dat angstige einde. Het blijkt de Kosmische Baarmoeder te zijn waaruit alles wordt geboren en waarin alles in terugkeert. Het nodigt je uit om naar de Bron terug te gaan om daar vernieuwd te worden. Daal dus af in de (je) Diepte. Wordt een nieuwe Man/Vrouw. Om de wereld te redden moeten wij opnieuw geboren worden, om ons vervolgens in te voegen in "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap". Als je Nieuwe Zelf stevig verankerd is, kun je je leven wijden aan het enige doel dat de moeite waard is om voor te leven: "Healing the Planet".
Lees ook: Soeverein leven/De Universele Weg

2. Een Nieuwe Psychologie
De dynamische interactie tussen bewustzijn, de reflexie,
de verschillende subpersoonlijkheden en elkaar

Inzicht in jezelf is wezenlijk. Het bevrijd je van onwetendheid, zelfverslaving en onverschilligheid. Je bent niet degene die de psychologen zeggen dat je bent. Je werkelijke ik heeft een meerwaarde. Diep van binnen ben je een Goddelijke Vonk. 2000 jaar lang hebben wij moeten leven in vals schuldgevoel, minderwaardigheidscomplex en onderworpenheid. Je identiteit was tot in de kern aangetast. Je stress, depressie en burn-out komen daarom voort uit een verkeerd zelfbegrip. Burn-out is het gevolg van ego-inflatie, het ineenstorten van je verslavende leefstijl. Je bent echter 1000x verlichter, liefdevoller en sterker dan je denkt. Keer Omme! Eis je ware identiteit op. Wordt (weer) heel! Eenmaal gevestigd, begin je met het insluiten van je geliefden, partners, vrienden, buren en collega's. Ons overleven hangt af van ons vermogen de gemeenschap - op alle niveau's - te herstellen.
Lees ook: The First Steps/MoederCirkels

3. Een Nieuwe Traditie
De Mens geworteld in "Hemel", Aarde en de
(nieuwe) Gemeenschap

Geworteld-zijn in "Hemel, aarde en de gemeenschap" is onze existentiele situatie. Het is inclusief. Of je nu een Christen, Agnost, Moslim, Jood, Boeddhist, Hindoe, Atheist, Taoist, Wicca, een Godin of Shinto bent cq of Inheems geloof aanhangt, iedereen deelt dezelfde basissituatie. Dat iedereen een andere benaming voor "Hemel" heeft, - God, Allah, het Licht, het Niets - is hier niet zo relevant. We kunnen met zijn allen afspreken, dat "Hemel" het beste compromis is om de verschillen te overbruggen. Bovendien delen wij dit met het gras, de bomen, de dieren, de rotsen, de rivieren, de oceanen en de atmosfeer! We moeten weer deel van het "levensweb", het Geheel worden. Ik noem het "Existentieel Bewustzijn".  Spirituele cq helende gemeenschappen zouden hier het voortouw kunnen nemen. Het zijn kleine groepen van hooggemotiveerde mensen - Wijze Vrouwen en Groene Mannen - die leven volgens een "kloosterlijke dagindeling" en zich wijden aan Spiritual Service, Health Service en Community Service. Om dit te verwerkelijken, ontvangen zij een training. Zie "Transformatorium".
Lees ook: Existentieel Bewustzijn/Helende Gemeenschappen/ Green Men/Wise Women/Transformatorium

4. Een Nieuwe Gezondheidszorg
Gebaseerd op de drie echelons van zelfhulp, holistische
en technologische geneeskunde

Je lichaam is een schatkamer. Het is deel van het "Lichaam van God". Een goede gezondheid is de bron van energie, vreugde en vervulling. Wat we nodig hebben is het terugnemen van zelfinzicht omtrent ons lichaam. Onszelf bevrijden van de ziekte-industrie. Wij willen je daarbij helpen! Onze (33jarige) expertise is gericht op gezondheid ipv ziekte. Met verbazingwekkende resultaten! Iedereen kan zijn of haar optimale vitalteitsniveau bereiken. Iedereen heeft de kans om te regenereren! Door een gezonde leefstijl heb je 70% van je gezondheid zelf in de hand. Daarom staat zelfhulp centraal. Het is toch logisch, dat je eerst je eigen zelfgenezende krachten inzet. Het moet zijn weerslag vinden in onze gezondheidszorg. Red je het niet met zelfhulp, ga je naar de holistische geneeskunde: natuurgeneeskunde, homoeopathie, traditionele chinese geneeskunde, anthroposofische geneeskunde en vele andere. Pas als dat niet zou helpen, val je terug op het technologische (chemisch/chirurgische) vangnet. PS. Wijzelf stellen ter beschikking: pijntherapie ("Moeder Healing"), groep consultaties en een Persoonlijk Gezondheidsplan, een mail order OVC gezondheidscheck-up en cursussen in Chinese Guasha therapie.
Lees ook: www.vitalworld.org/www.meihan-guasha.nl

5. Een Nieuwe Samenleving
Gebaseerd op Subsidiariteit, Moederrecht en
Gemeenschapsdemocratie

Eerst was alles geprivatiseerd. Nu - als gevolg van het uit de hand gelopen winstbejag - een te verwachten gevolg van een economisch systeem dat graait waar het graaien kan - gaat opeens alles naar de staat. Dat is echter lood om oud ijzer. Het fundament van de maatschappij is namelijk niet de staat ("big brother"), maar het levende lichaam van de gemeenschap. Vandaar dat politieke soevereiniteit in de handen van de mensen dient te zijn. Wij - de mensen - moeten zelf controle hebben over de dingen die ons direct aangaan. De samenleving hoort daarom bottom-up gestruktureerd te zijn, te beginnen met individuen, gezinnen, groepen, straten, wijken, gemeenten, provincies en de "commonwealth", alles georganiseerd in "organische" lagen van wederzijdse samenwerking. Dit wordt "gemeenschapsdemokratie" of "sociokratie" genoemd. Omdat vrouwen de "substantie van het leven" vertegenwoordigen, is het logisch, dat zij de hoeksteen van de Nieuwe Gemeenschap worden.
Lees ook: Transformatiemanifest voor de 21e eeuw/ Sociocratie

6. Een Nieuwe Economie
Evenwichtseconomie, Vrijwilligerswerk
en een Basisinkomen

De Nieuwe Economie dient geluk in plaats van "hebben" tot doel te hebben. ("Hebben is het onvermogen te Zijn"....). Het moet de mensen dienen, in plaats van andersom. Is de rat race niet sucidaal? Geef het voorbeeld cq maak duidelijk, dat welstand voor allen cq een leven van het genoeg bij verre de voorkeur verdient. Laat je Zijn, vriendschap, liefde, zorg, wederzijdse hulp, vreugde en creativiteit doorschijnen naar je naaste omgeving. Het is infectieus! Hoe? Lees hier over een van de stoutmoedigste plannen ooit gelanceerd! In het kort. Wij allen besluiten 6 halve dagen per week vrijwillig te werken voor de gemeenschap. Als tegenprestatie ontvangt ieder een gelijk basisinkomen. Met dat inkomen kunnen wij onze basiskosten betalen: huis, energie, eten, transport, onderwijs en gezondheidszorg*....Wij vangen zo drie vliegen in ťťn klap: herstel van de gemeeenschap, ontlasting van het milieu en basiszekerheid voor onszelf. De andere halve dagen kunnen we doen wat we willen: van nietsdoen tot geldmaken....
*PS Logische consequentie: basisvoorzieningen komen in het beheer van de gemeenschap...
.de kosten worden aangepast aan het basisinkomen.
Lees ook: Transformatiemanifest voor de 21e eeuw

7. Een Nieuwe Aarde
Duurzame energie, Natuurbehoud en
Biologische land- en tuinbouw

De aarde is het alpha en omega. Dat is nu op een pijnlijke manier duidelijk geworden. Echter, het heeft ook een zeer positieve kant. Het dwingt ons te focussen op de prioriteiten. Er is geen andere weg! Breidt je verworvenheden dus uit naar je directe omgeving. Omarm een "vrouwelijk wereldbeeld". Leer mensen respect te hebben voor Moeder Aarde! Zij is inclusief. CreŽer bijvoorbeeld  "heilige landschappen". Laten wij, geinspireerd door Haar uniek-zijn, schoonheid en wonder, samen de Zeven Stappen in praktijk brengen. Maak iedereen duidelijk, dat het niet te laat is. Invoering van duurzame energie helpt niet, wanneer we niet teruggaan in consumptie. De huidige crisis leidt ons "vanzelf" in de juiste richting. De CO2-crisis spreekt duidelijke taal. Bijvoorbeeld moeten we door de hoge olieprijzen onze vliegvacanties drastisch terugschroeven. Ons geluk dichter bij huis zoeken wordt het motto. Eenvoudiger leven. Zijn in plaats van hebben....PS. En wat te zeggen van een wereldwijde capmpagne voor vegetarische voeding? Als iedereen vegetarisch wordt houden wij in de wereld een surplus van 7x (!) aan voeding over....
Lees ook: Sacred Earth Project

Zie ook: Earth Care
Ons milieubewustzijnsinitiatief uit 1996

In deze Meest Hoopvolle Tijd
De Planeet Genezen
in 7 Stappen

Dus wat kun je doen? Ten eerste hangt alles af van je verlangen naar heelheid. Wat is het nut van je "persoonlijke ambitie" als de bomen om je heen sterven? Spoedig zullen wij alle met het "wasteland" worden geconfronteerd. Zelfs economen zeggen, dat we NU moeten omkeren (Earth Report 2007). Je heelheid hangt dus af van de heelheid om je heen. Er is geen verschil tussen binnen en buiten. Veel mensen willen iets doen, maar weten niet hoe. Te veel mensen zijn verstrikt in alle mogelijke goedwillende maar impotente verklaringen, ideeen, concepten, charters en plannen. Het komt allemaal uit het hoofd. Wat je daarentegen nodig hebt is inspiratie vanuit de Bron. Wat je nodig hebt is spirituele begeleiding, iets waardoor je daadwerkelijk empowered wordt. Je hebt geluk. Healing the Planet in 7 Stappen is niet zomaar een project. Integendeel, het helpt je je innerlijke vuur terug te krijgen - je eigen authentieke inzicht, liefde en kracht - ten gunste van alle levende wezens: mensen, dieren, planten, rotsen, rivieren, oceanen en de atmosfeer. Bovendien: wat heb je te verliezen?

Contact

English    Deutsch

        Terug      

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

 

 

 

 

2004 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.