HMS MEDITATIES hoofdstuk 1
VOORWOORD
INHOUD

Voorwoord

2. Inleiding
2.1 Het lijden
2.2 Opheffing van het lijden
2.3 De zegeningen
2.4 De methoden
2.5 Initiatie

3. Meister Eckhart
Hier en Nu

4. Levend Zen

5. Hemel en aarde
oefeningen

6. Vraag &
Antwoord

7. Heel het Leven

 8. De Drie
Initiaties

9. Het Unlimited
Project

10. Zeven Stappen
naar Verlichting

1.

In het begin is er noch een ik noch zijn er de bomen. Er is maar een beleving waar wij alsook de wereld zonder onderscheid deel van zijn

Met het ik worden ook de bomen geboren. Ik hier en de bomen daar. Uit de oorspronkelijke eenheid afgescheiden, worden zowel het ik als de bomen door gedachten en beelden bepaald

Dan door ontspannen en voelend gewaarzijn komen de bomen in het verlengde van je lijf. Vanuit innerlijke afstand kijk je onbevangen naar jezelf alsook naar de bomen

Heb je jeZelf gevonden, dan dans je samen met de bomen. Zij zijn deel van jouw extase. Vreugde stroomt over vanuit het koele Hart

Plotseling kan het dan gebeuren, dat zowel het Zelf als de bomen overstegen zijn. Alles - de bomen en jeZelf - zijn opgenomen in het onuitsprekelijke Licht

Wanneer de laatste Essentie tenslotte oplost in zijn eigen Bodemloosheid, staat er niets meer tussen "jou" en de bomen. Helderheid is ongrijpbaar en de bomen zijn zoals zij zijn

Home

2000 Copyright by Han Marie Stiekema
Last update: 11/24/04