HMS-20.jpg (15464 bytes)

HMS MEDITATIES

De oefeningen van de Oorspronkelijke Traditie

HMS-23.jpg (20469 bytes)

INHOUD

1.Voorwoord

2. Inleiding
2.1 Het lijden
2.2 Opheffing van het lijden
2.3 De zegeningen
2.4 De methoden
2.5 Initiatie

3. Meister Eckhart Hier en Nu
3.1 Meister Eckhart
3.2 Bewustwording
3.3 Zelfoverstijging
3.4 Verlichting
3.5 Eenwording

4. Levend Zen
4.1 Ontkiemen
4.2 Wortelschieten
- Huidcontact
- Liefdevolle aandacht
- Stroombesef
- Pulseren
- Botbesef
- Binnenruimte
4.3 Ontwikkelen van de stam
4.4 Ontluiken
4.5 In bloei staan
4.6 Vrucht dragen
4.7 Sleutel tot Levend Zen
4.8 Verklarende woordenlijst
4.9 Literatuur

5. Hemel en aarde oefeningen
5.1 Oefening Nr.1 (Qigong vrije stijl)
5.2 Oefening Nr.2
5.3 Oefening Nr.3
5.4 Excursie: Lichaamsbewust fietsen

6. Vraag & Antwoord

7. Heel het Leven
7.1 De eenheid met jeZelf
- Voelend gewaarzijn meditatie
- Lichaamsbewust lopen
- Delen
7.2 De eenheid met je psyche
- Innerlijke dialoog meditatie
- Delen

7.3 De eenheid met je lichaam en de natuur
- Levensboom- of Hartmeditatie
- Delen
7.4 De eenheid met de mensen om je heen
- Beste vriend meditatie
- Delen
7.5 De eenheid met het Uiteindelijke
- Totale overgave meditatie
- Leegte meditatie
- Delen
7.6 Grenzeloos mededogen
7.7 Engagement

8. De Drie Initiaties
8.1 Eerste Initiatie: Je bent je probleem niet
8.2. Tweede Initiatie: Van Eeuwigheid geborgen zijn
Onze Tweevoudige Oorsprong
- Geworteld in de „Hemel"
- Geworteld in de aarde
Inwijding

- Greenie’s
- Originali
- Nabeschouwing

8.3 Derde Initiatie: Doorbraak naar het Zijn
- Pijnlijk zelfbesef
- Drijfveren
- Bewustwording
- Liefdevolle aandacht
- Adempulsing
- Tweevoudig geworteld-zijn
- De levensboom
- Er Achter komen
- Zien
- Schepping uit het Niets
- Dansen
- Vasten
- Volle maansviering
- Stille omloop
- Crazy running
- Delen
- Tantra
- Wachten op God
- Niets Is
- De godsnar

- Het is zoals het is
- Op liefdespad
- „Piek"ervaring

9. Het Unlimited Project

10. Zeven Stappen naar Verlichting

ISBN 90-70525-31-3
2000 Copyright Han Marie Stiekema. Alle rechten voorbehouden.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

HOME