Omni-versen
Hoofdstuk 9
Dankbaarheid

1.

ik die mijn Afkomst ken
ben door Haar gezonden
iedereen keert zonder uitzondering
elke nacht terug in Haar Schoot
waarom dus nog verlost, bevrijd of
gered te worden
De Grote Moeder neemt je voortdurend
tot Zich en laat je weer
opnieuw geboren worden
prijst dus en looft Haar

 

1.
Erkentelijkheid

2.
Opdracht

3.
Contemplatie

4.
Eenwording

5.
Uitnodiging

6.
Hemel op
aarde

7.
Leven Zoals
Het Is

8.
De Heilige Vallei

9.
Dankbaarheid

 

1.

en als ik dan neerkniel
vol ballast
keer op keer zich ophopend
en ik besef....
dan in hetzelfde Moment
Ben Ik er weer

2.

weg van mijzelf
zit ik zonder
dat ik iets aanbieden kan
eenvoudigweg zo
ongenaakbaar
in Jouw Ruimte

3.

ik weet dit is
Ruimte in Ruimte
glasheldere aanwezigheid
niets meer te wensen
overlatend
aan Jou

4.

wanneer echter niet ik-zelf
maar Jij mij openbreekt
jubelt de Ruimte
van hemelse Vreugde
ik kan dan niet
genoeg krijgen van Jou

5.

De Moeder is
de Ultieme Bodemloosheid
je kunt niets doen
om Dat te bereiken
Zij laat Zich niet vangen door
jouw ambities

6.

laat je je daarentegen
met de ogen open vallen
in Haar onpeilbare allesomvattende
Schoot
word je keer op keer
opnieuw geboren

 

1.

MOEDERGEBED

Volmaakte Leegte
Baarmoeder van het Al
Afgrond van het Niets
Ultieme Werkelijkheid
Vanuit uiterste ontlediging
Geboorte gevend aan
Het Goddelijke en het universum
Oorsprong van al-wat-is
Van het Zijn en alle zijnde
Moeder van God
Koningin van de Hemel
Het universum en de groene aarde
Het gras, de bomen, de dieren, de mensen
De rivieren, de rotsen en de wolken
Vat van Regeneratie
In hetzelfde eeuwige Moment
Alles terugnemend in Uw Diepte
Laat ons voortdurend
Sterven en opnieuw geboren worden
Moeder, eeuwige wijsheid
Wet van het universum
Alles-Omarmende
Troost van alle lijdenden
Toevlucht van de verdwaalden
Liefdevol VacuŁm
Heilige Schoot
Schenk ons het Licht

 

O, Grote Moeder, in alle eeuwigheid geboorte gevend aan al-wat-is,
ontferm U over mij. Verlicht mijn geest, laat Uw liefde in mijn Hart overlopen
en geef mij kracht om Uw werk te doen, ten bate van iedereen en alles. Alleluia!*

* "Alleluia" is ouder dan het Christendom. Het stamt vermoedelijk uit
de tijd van de Grote Moeder. We gebruiken het daarom ter lofprijzing.

TERUG

© 1999 Copyright by Han M. Stiekema.
The Great Learning/Levensschool Gratis Zelfstudie Leerpakket is uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Het mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, download, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Last update:12/11/17