Hoofdstuk 8
Epiloog
INHOUD

1
Introductie

2
Geboorte

3
Groei

4
Bloei

5
Verval

6
Opleving

7
Herstel

8
Epiloog
Mircea Eliade

 

Mircea Eliade

1. Mircea Eliade werd in 1907 in Boekarest, RoemeniŽ geboren. Hij was godsdiensthistoricus, humanist, orientalist, filosoof en schrijver. Zijn interesse voor religie en aanverwante gebieden begon reeds in zijn middelbare schooltijd. In de universiteit was hij in het bijzonder geinteresseerd in de Renaissance. Hij hield van de Westerse cultuur, maar hekelde het „provincialistische" karakter ervan. Hij droomde van een breder humanisme, de herontdekking van de „universele mens". Vn 1928-1932 studeerde hij Indiase filosofie aan de Universiteit van Calcutta. Daar werd door het contakt met zeer veel verschillende invloeden de notie van een „kosmische religie" geboren. Een revival van het universalisme in Europa zag hij vooral in de Zuid-Europese landen. Terug in Europa assisteerde hij zijn (vroegere) leermeester Nae Ionescu aan de universiteit van Boekarest, waar hij een eerste aantal publicaties op zijn naam bracht. In de oorlog was hij cultureel adviseur in Portugal, gevolgd door een baan als „visiting professor" aan de Sorbonne in Parijs. Daar onstonden zijn belangrijkste concepten en publicaties. In 1956 werd hij uitgenodigd door de Universiteit van Chicago, waaraan hij tot zijn dood in 1986 verbonden zou blijven. Zijn gepubliceerde werk is groots en omvangrijk. Bekend zijn bijvoorbeeld „Cosmos and History", „The Sacred and the Profane" en „Myths and Reality". Naast het uitbrengen van „A History of Religious Ideas" was vooral het „editen" van het volumineuze „The Encyclopedia of Religions" zijn laatste en belangrijkste werk.

2. Mircea, jij bent voor mij de held van dit boek. Hoewel ik de visie had, het ontwerp maakte en het raamwerk deed, was het boek niet mogelijk zonder de vruchten van jouw levenswerk. Overal waar feiten en gegevens nodig waren, kon ik je raadplegen. Je werk is zo omvangrijk en daarnaast zo overzichtelijk, dat vrijwel ieder gegeven bij jou gevonden kon worden. Natuurlijk heb ik jouw woorden niet letterlijk overgenomen, dat paste niet. Echter, omdat ik de kennis zoals jij die bezit ontbeer, had ik geen andere keus. Ik heb regelmatig jouw woorden omgezet, veranderd of in een andere context geplaatst. Maar altijd op een respektvolle, ja liefdevolle wijze, zodat jij er niet onder geleden hebt en ik er niet uitsluitend van heb geprofiteerd.

Mircea Eliade „The Encyclopedia of Religions", 1987 Macmillan Publishing Company.

 

HOME

© 1999 Copyright by Han Marie Stiekema
Dit boek  mag niet worden aangewend voor geldelijk gewin, commerciŽle doeleinden, uitgaven of publicaties. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaargemaakt door middel van druk, download, opslag, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Last update: 11/19/12