The Original Tradition
Mother Worship

 

KEER OMME/
GROTE MOEDER HYMNE

Verder
TERUGKEER VAN DE
GROTE MOEDER

HET GRAALSVISIOEN
DE ULTIEME SOETRA
OPENBARING

UNIVERSELE BOODSCHAP
HERSTORY
HEEL HET LEVEN
7 HINDERNISSEN OP DE
WEG NAAR WERELDVREDE

MOEDER & ZONEN
VERZOENING DER RELIGIES
ZWARTE MADONNA
HET GROTE JEZUS INTERVIEW
MARIA MAGDALENA
DE HEILIGE VALLEI
GEBED, CONTEMPLATIE EN MANTRA
GROTE MOEDER HEALING
JONGEREN VRAGEN
IS DE MOEDER EEN FEMINISTE?
REBORN ORDER
TRANSFORMATORIUM
"De Grote Moeder"
ERKENTELIJKHEID
GRAPJE
NEWSLETTER

 

 

 

Jongeren vragen
Hoe het is om Mother-Worshipper te zijn

Onlangs nodigden zeven jongeren - Elske, Pieter, JanJaap, Monique, Jeroen, Jansje en Frieda - alle met verschillende sociale en godsdienstige achtergrond Han Marie Stiekema uit om "hem eens duchtig aan de tand te voelen" over Mother Worship. Het werd een zeer levendige uitwisseling, waarin de innerlijke nood, het zoeken en de onbevooroordeelde houding van de deelnemers(sters) grote indruk maakten.

Elske
Laat ik maar beginnen, want ik kwam de "Grote Moeder" tenslotte het eerst op het spoor. Het was gewoon puur toeval. Ik was op het net op zoek naar aanbieders van qigong-oefeningen en toen verscheen Uw website voor mijn neus. Mijn eerste reactie was dat dit voor mij net even een brug te ver was. Op een of andere manier trok het mij toch aan, waarschijnlijk omdat het zo TOTAAL anders was. Inmiddels heb ik veel gelezen. Mijn vraag op dit moment is: "is Mother Worship een nieuwe religie?"

HMS
Ja en nee. Ja omdat het gebaseerd is op overgave aan het Uiteindelijke, nee omdat ons inzicht in het Uiteindelijke het gewone Godsbegrip overstijgt. Of anders gezegd: er is nog "iets" aan gene zijde van God. Ik noem dit het Vacuum, de Kosmische Baarmoeder of de Grote Moeder. Alles - zowel het Goddelijke alsook het universum - worden ononderbroken uit Haar geboren om keren in Haar terug. Vandaar dat Zij de andere religies niet buitensluit zoals gewoonlijk het geval is, maar insluit.

JanJaap
Kunt U dit verder uitleggen?

HMS
De "ontdekking" is dat God niet het Uiteindelijke is. Er blijkt nog "iets achter" te zijn*. Iets wat "ruimer" is dan God. Vandaar dat Mother Worship niet op ťťn lijn met de bestaande godsdiensten geplaatst kan worden. Zoals kinderen deel zijn van de moeder en niet andersom. De Moeder en God zijn dus geen concurrenten van elkaar. Zo is de Moeder zů ruim dat Zij de anderen - de Zonen die uit Haar voortkomen - insluit. Daarom is de Moeder het begin van een nieuw tijdperk. We noemen Haar dus ook geen religie, maar - aangezien Zij de Ware Oorsprong is - "De Oorspronkelijke Traditie"....

* Het Nederlands gebruikt de uitdrukking "er achter komen"...

Elske
Even heel praktisch. In Mother Worship hoef je dus je verering voor God, Boeddha of zelfs voor Allah niet te loochenen.

HMS
Zo is het. Zoals beschreven in een van deze hoofdstukken* zijn de bestaande godsdiensten alle "Zonen van dezelfde Moeder". Gezien vanuit de Moeder zijn zij geen rivalen, maar aanvullingen op elkaar. Het heeft weer te maken met fundamenteel inzicht in de Werkelijkheid. Daarin wordt het Licht (God, het Zijn, Boeddha) uit het Niets (de Moeder) geboren. De Moeder is absoluut, terwijl het Goddelijke Haar "eerste emanatie" is. Omdat God dus "relatief" is, verliezen de verschijningsvormen - de religies - hun absolute claims. Aangezien Zij alles omarmt, accepteren wij alle religies als zijnde verschillende wegen naar hetzelfde doel.

* Zie "Moeder en Zonen".

Jeroen
Wacht even. Wat is nu het verschil tussen bijvoorbeeld Jezusverering en Mother Worship?

HMS
In de eerste plaats is Jezus niet God, maar de Zoon van God. Op zijn beurt blijkt God echter de Zoon van de Moeder te zijn. Kun je het volgen? Het meest fundamentele verschil met het Christendom is dus, dat zowel God als Jezus niet op zichzelf staan, maar "afgeleiden" zijn van iets wat daar achter ligt: de Grote Moeder als de Uiteindelijke Werkelijkheid. Daarom zijn - in het Licht van de Moeder - Jezus, Boeddha, Krishna etc. inwisselbaar.

Frieda
Leidt dit niet precies tot de vrijblijvendheid van tegenwoordig, waarin iedereen zo zijn of haar eigen privť-geloofje in elkaar knutselt? Zo van een beetje van dit en een beetje van dat?

HMS
De Werkelijkheid wordt gekenmerkt door "Eenheid in verscheidenheid". Kom je tot de Moeder - Eenheid - dan geeft dat een enorme openheid naar de verscheidenheid van het bestaan. Zonder het eerste heeft het tweede echter geen betekenis. Pas als je toevlucht tot de Moeder zoekt en in Haar je Ware Thuis gevonden hebt, pas dan is er ruimte voor Haar verschillende uitdrukkingsvormen. Omdat Zij Alles-Omarmend is, geniet je van het bestaan in al zijn aspecten. Het is toch absurd dat je, om van een lelie te kunnen genieten een roos zou moeten afwijzen......Ik zie: je zucht er helemaal van.

Frieda
Ja, inderdaad. Ik kan U niet zeggen hoe goed het mij doet dit te horen. Het heeft te maken met mijn dilemma. Op school zie je namelijk aan de ene kant de jongeren, die zich verliezen in de oppervlakkigheid van het leven: disco, verveling, kleren, smssen, drinken, sex en zo met aan de andere kant een veel kleinere groep, die de kant van het fundamentalisme kiest. Ik voelde mij er steeds tussen zitten. Altijd een soort druk alsof ik tussen die twee opties zou moeten kiezen. Diep van binnen wist ik echter, dat er nog een andere weg moest zijn.

HMS
Zeg maar "je" tegen mij hoor. Ik denk dat ik het begrijp. Veel jongeren wijzen het oppervlakkige, individualistische en materialistische leven af, maar willen tegelijkertijd niet in een bepaalde hoek geduwd worden. Zo is het toch?

Monique
Ik heb een vraag die hier mee te maken heeft. Ook ik ken je website al wat langer. Ik vind het een verademing om het "vrouwelijke aspect van God" benadrukt te zien. Dat komt toch veel dichter bij de werkelijkheid. Het feit dat wij met zijn allen in een Kosmische Baarmoeder leven, geeft een diep besef van geborgenheid. Je voelt intuitief, dat dat de Waarheid is. In al je geschriften - en het zijn er zo veel - kon ik er echter niet makkelijk achterkomen, hoe je je leven in de Moeder vorm kunt geven. Of anders gezegd: wat zijn de uitgangspunten van Mother Worship?

HMS
Bedoel je de praktijk van Mother Worship?

Monique
Inderdaad. Zijn er bijvoorbeeld bepaalde voorschriften waar je je aan moet houden?

HMS
De meeste jongeren - en niet alleen jongeren - hebben al een hele zoektocht achter de rug, voordat ze "tot de Moeder komen". Hoe dat gebeurt is bij iedereen weer anders. De een ervaart een diepe klik van binnen - een waarachtige (h)erkenning van de Waarheid -  de ander neemt het bestaan van de Moeder als Uiteindelijke Werkelijkheid voorlopig eerst als "hypothese" aan. In beide gevallen komt de vraag naar "invulling" naar boven. Hoe kan ik mijn overgave aan de Moeder in het dagelijks leven gestalte geven?

Monique
Precies.

HMS
Het fantastische is dit. De Moeder wijst je een Weg, waardoor je leven stukje bij beetje op de rails komt, zonder dat je andere aspecten van het bestaan hoeft af te wijzen. Integendeel. Omdat jij "tot de Waarheid" komt, leer je van binnenuit onderscheid maken tussen wat in het leven belangrijk is en niet. En in plaats van te veroordelen, krijg je meer en meer mededogen met alles om je heen. Daarbij is het eerste uitgangspunt de volledige overgave aan de Grote Moeder als de Uiteindelijke Werkelijkheid. Je vertrouwt je leven aan Haar toe. Zij blijkt het "Vat van Regeneratie" te zijn. Door jezelf terug te geven aan de Oorsprong - je ego in Haar te laten afsterven - word je voortdurend door Haar vernieuwd c.q. word je ware Zelf geboren.

Jansje
Klinkt wel goed. Toch is dit als ik het goed begrijp slechts het eerste begin. Als ik bijvoorbeeld naar de Islam kijk, komt er vervolgens meer bij kijken. Zoals het gebed (al of niet in de moskee), het vasten, de hoofddoek en zo meer. Hoe is dat bij de Mother Worship?

HMS
Alvorens ik hierop doorga, zou ik eerst van jullie willen weten, hoe jullie in het algemeen hier tegenoverstaan. Jullie zijn tenslotte de "verwende generatie" slechts geinteresseerd in "gemak, genot en gewin" zoals onlangs in de krant gezegd werd (door een Rotterdamse wethouder). Of meer precies: hoe komt een jongere ertoe, om vrijwillig te kiezen voor beperking, discipline c.q. een leefregel?

Frieda
Ik voel dat ik aan die totale vrijblijvendheid kapotga.

JanJaap
Onze ouders hadden nooit tijd voor ons. We moesten het allemaal zelf uitzoeken. Onze leraar zegt, dat zij ons "geen structuur bijgebracht hebben". Vandaar dat we die nu zelf moeten creŽren.

Pieter
Ook heeft niemand ons een perspectief in het leven aangereikt, een doel, noem het een ideaal waarrvoor het de moeite waard is om te leven. Ik vind dat de vorige generatie dramatisch gefaald heeft. Tenslotte is heel die mess van tegenwoordig: denk maar aan het milieu en zo, op hun rekening te schrijven.

HMS
We leven inderdaad in een tijd, waarin alles in verval is. Dat is enerzijds het gevolg van menselijk egoisme, anderzijds van een kosmisch proces dat zijn uiterste expansie heeft bereikt. Omdat wij ons te ver van het Midden hebben verwijderd, gaat de samenhang verloren. En als de "rek eruit is" valt alles uiteen, met als gevolg fragmentatie met uiteindelijk degeneratie. Cruciaal is het inzicht in het Vacuum. Immers, alles komt uit Haar voort en keert in Haar terug. Wij bevinden ons dus in het omslagpunt waarin alles "in Haar Schoot" terugkeert. Inzicht in dit proces maakt het zinloze zinvol. Het geeft antwoord op de vraag waarom juist nu de Grote Moeder Zich heeft geopenbaard.

Elske
Ik vind het fantastisch dat je dit aansnijdt. Immers, zonder inzicht in het (kosmische) proces is dit allemaal nogal deprimerend. Het geeft aan dat je je niet afsluit voor de werkelijkheid. Ik wordt ziek van al die mensen die in de ontkenning leven. Of die zeggen: ja het is ellendig allemaal, maar vertrouw op God of Allah. Zo wordt religie toch slechts een escape voor diegenen die van de waarheid weglopen. Ik ben daarentegen op zoek naar iets wat mij werkelijk inzicht in het bestaan geeft.

HMS
Dan delen wij dezelfde passie. Wat helpt is inzicht in de dynamiek van het Kosmische Vacuum. Je weet allemaal wel ongeveer wat een vacuum is. Juist: een vat waarin de spanning (nagenoeg) nul is. Het staat gelijk met de (bijna) leegte. Het Kosmische Vacuum is hiermee te vergelijken, maar gaat in werkelijkheid onvoorstelbaar veel verder. Haar Leegte is bodemloos. In die Bodemloosheid sterft alles - zowel het Goddelijke alsook het universum. - terwijl deze voortdurend opnieuw uit Haar geboren worden. Gaan we met het proces mee - laten we ons ego in Haar Schoot afsterven - dan worden we als nieuwe mens geboren. De meesten ervaren dat echter als afbraak van al hun verworvenheden.

Elske
Wow! Is dit de reden waarom de Moeder Zich geopenbaard heeft? Zonder inzicht in de ware aard van de Moeder is onze tijd inderdaad niet te begrijpen. En wie begrijpt het eigenlijk? Logisch dus dat iedereen depressief is. Ook is het duidelijk, dat God of Allah hier niet werkelijk uitkomst bieden.

HMS
Wij stevenen individueel en collectief af op het Niets. Confrontatie met het Niets staat gelijk met existentiŽle angst. Het is de reden waarom mensen niet zonder zekerheden kunnen. Ze klampen zich aan alles en nog wat vast - inclusief God - dit om maar niet met de Leegte geconfronteerd te worden. Omdat Zij weet dat dit voor mensen onverdraaglijk is, heeft de Moeder Zich onlangs geopenbaard. Zij laat zien, dat het Niets niet de zinloze ondergang betekent, maar in Werkelijkheid Haar bodemloze Schoot is, waarin het bestaan ononderbroken geregenereerd, vernieuwd wordt. Door Haar kan de mensheid voor het eerst zijn existentiŽle angst onder ogen zien....en overwinnen. 

Jansje
O, mijn God!

HMS
Gaat het goed met je Jansje?

Jansje
Dit is de meest positieve schok die ik in mijn leven ooit gehad heb. Ik voel de rillingen langs mijn rug lopen. Mijn hart wordt op dit moment omgewoeld, alle benauwenis valt van mij af. Een enorme vreugde komt naar boven. Diep van binnen voel ik, dat er een nieuwe laag is aangeraakt. Inderdaad je hebt gelijk: de Grote Moeder is een geheel nieuwe Dimensie, iets dat uitstijgt boven al het bestaande. Han, hoe kan dit? Is het bij jou ook zo gegaan? Kom, ik wil je omhelzen.

HMS
(Is stil en glimlacht. Na een tijdje:). Ware genade komt altijd plotseling en onverwacht. De hele Kosmos verheugt zich met jou. Dank de Grote Moeder, Zij die niet alleen nu, maar er altijd is voor je.

Jeroen
Ik voel ook wel iets van vreugde ja. Toch ben ik nog steeds benieuwd naar de praktische kant van Mother Worship. Na vandaag is er weer het leven van alledag. Ik zou die openheid die we nu met zijn allen ervaren verder willen ontwikkelen. Kun je er toch nog iets meer over zeggen?

HMS
De Moeder heeft mij in de loop van de tijd het volgende ingefluisterd: "Als de mensen gered willen worden, laat hen dan het volgende doen. Ten eerste neem toevlucht tot Mij met heel je wezen; leef vervolgens volgens Mijn Wet van het Universum*, dat wil zeggen laat je ego in Mij sterven om voortdurend opnieuw geboren te worden; voeg je vervolgens in in Mijn levensweb van "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap". Om geen misverstanden te laten ontstaan, heb Ik alles nog eens bevestigd in Mijn Boodschap, neergelegd in het Graalsvisioen: "Ontwaakt!, herstructureer (integreer) je leven en dien de ander"".**

* De dynamische balans tussen leven, sterven en opnieuw geboren worden.
** Zie Graalsvisioen.

Pieter
Waar kunnen wij dit nalezen? Ikzelf ervaar enorme steun aan een boek of geschrift.

HMS
O, maak je maar geen zorgen. Er is - dankzij de Grote Moeder - al voldoende op papier gezet. Vraag het maar aan Monique. Alles kostenloos in het internet gepubliceerd. Daar kun je niet alleen meer over de uitgangspunten vinden, maar ook informatie over de dagelijkse praktijk. Kort samengevat wordt dit laatste De Integrale Weg genoemd, bestaande uit ontwaken, persoonlijke integratie, de eenheid met "hemel en aarde", de doorbraak naar het Licht, toevlucht tot de Moeder, loutering/reiniging met tot slot mededogen/service/dienstbaarheid.* Voor degenen "die (nog) meer willen" zijn er vervolgens meer mogelijkheden.

* Dit bestaat uit Spiritual Service, Health Service en Community Service. Zie "Levensschool".

Pieter
Was er niet nog een uitgangspunt, namelijk dat de Grote Moeder alle andere religies insluit?

HMS
Inderdaad, die was ik even vergeten. De Moeder is zoals gezegd de Bodemloosheid die alles omarmt. In de praktijk betekent het, dat "Mother-people" bij uitstek degenen zijn, die verzoening (kunnen) brengen tussen de Zoon-religies. In een tijd als deze, waarin onwetendheid zoveel verdeeldheid veroorzaakt is dat een unieke opgave. Wij kunnen mensen van verschillende overtuigingen bij elkaar brengen met respect voor hun eigenheid.

Elske
Ze proberen ons waarden en normen bij te brengen. Ikzelf zet hier heel veel vraagtekens bij. Wat is jouw invalshoek?

HMS
De huidige benaderingswijze is uiteraard totaal hypocriet, nee ronduit cynisch. "Waarden en normen" moeten hier een sociaal-economisch systeem in stand houden dat gebaseerd is op hebzucht, onrecht, geweld en uitbuiting. Jongeren zouden hier niet moeten intrappen. Beslissend is het inzicht, dat het systeem van de grond af aan opnieuw opgebouwd moet worden. Hiervoor moet je eerst terug naar de Oorsprong. Door de Grote Moeder wordt een nieuw wereldbeeld gecreŽrd op basis van verbondenheid, duurzaamheid, gerechtigheid, inclusiviteit en respect. Pas als deze basis gelegd is, kan er een nieuw waardesysteem onstaan.

JanJaap
Zowel Christenen als Moslims bidden tot hun God. Hoe moet ik mij de gebedspraktijk in Mother Worship voorstellen?

HMS
In de eerste plaats maakt het een groot verschil of je je richt tot een abstracte (patriarchale) God (of zijn boodschapper) of tot een liefhebbende alles-omarmende Moeder. Bovendien: richt je je tot de Moeder, dan richt je je niet tot een afgeleide, maar tot de Oorsprong, de Bron van alle leven. De kracht, de steun en de inspiratie die je aldus ontvangt is overeenkomstig. Centraal staat de contemplatie of het innerlijk gebed. Je maakt daarbij eerst contact met jezelf - bijvoorbeeld door heel bewust je adem te voelen - om je vervolgens voor te stellen (c.q. intuitief invoelen) dat je je in Moeder's Ruimte bevindt. Als het contact tussen jezelf en de Moeder gelegd is, laat je spontaan woorden in jezelf opkomen. Hoe eerlijker je daarbij bent -  met betrekking tot je zwakheden bijvoorbeeld - des te "effectiever" je gebed. Je met hart en ziel tot de Moeder wenden, daar gaat het om*.

* Zie "Gebed, contemplatie en mantra". 

Frieda
Neigt Mother Worship meer naar het individualistische, zoals het Boeddhisme of naar gemeenschap, zoals je dat in de Islam ziet?

HMS
Ik ben blij dat je die vraag stelt. Wat blijkt namelijk? Vanaf het moment dat je opengaat, maak je niet alleen contact met de Bron, maar ook met je naaste omgeving. De spirituele Weg - als het goed is - omvat dus altijd het verticale en het horizontale tegelijk. Individualiteit en gemeenschap zijn dus twee kanten van dezelfde medaille. "JeZelf-zijn in verbondenheid" noem ik dat*. Mother Worship omvat beide. Vandaar dat de Moeder naast de individuele Weg tevens de mogelijkheid van gezamelijkheid heeft gecreŽerd. Dit wordt beschreven in het hoofdstuk "MoederKringen".

* Zie o.a. De Universele Weg.

Elske
Toen ik mijn vriend over de Grote Moeder vertelde, lachte hij mij uit. "Moederskindje" zei hij. Hijzelf probeert namelijk al jaren los te komen van zijn moedercomplex. Hoe hem duidelijk te maken, dat de Grote Moeder heel iets anders is?

HMS
De paradox is dit. Door je over te geven aan je Kosmische Moeder kun je je afhankelijkheid van je biologische moeder beter loslaten. De mythologie kan ook een handje helpen. Daar - in de oude Moederreligie - is de Zoon (die in de wereld de rol van God of koning heeft) de held die zich opoffert voor het Geheel. Elk jaar sterft hij om de vruchtbaarheid van het land te garanderen om vervolgens opnieuw geboren te worden. Jongens en mannen worden in de Moedertraditie dus bij uitstek bevestigd in hun mannelijke rol. Het vergemakkelijkt de overstap uit de (zelf)verslaving c.q. zelfbetrokkenheid naar dienstbaarheid aan het Leven.

Jeroen
Zijn er uiterlijke kenmerken van Mother Worship?

HMS
Drie belangrijke zal ik hier noemen. Het eerste is de Grote Moeder Mandala*. Dit is de meest waarheidsgetrouwe weergave van het universum. Het is het centrale symbool van Mother Worship, te vergelijken met het Kruis van het Christendom en de Halve Maan van de Islam. Ten tweede noemen diegenen, die zich aan de Moeder bekend hebben en Haar uitgangspunten in praktijk brengen (zie boven) zich "Originals", aangezien zij weer aanknopen bij de Ware Oorsprong. Mother-worshippers ("MoWo's") kunnen zichzelf bovendien herkenbaar maken door het dragen van een poncho. Het bestaat uit een doek met in het midden een gat waardoor je je hoofd steekt. De doek kan verschillende vormen, maten en kleuren hebben, afhankelijk van je eigen voorkeur. Ik zal tzt wel voorbeelden in de website publiceren.** Het zijn geen verplichtingen, alleen mogelijkheden.

* Zie "Posters"
** In het hoofdstukje "Huisaltaar".

Monique
Wat ik nog wil aanroeren is dit. Veel mensen zijn blij dat God niet alleen iets buiten jezelf is - zoals vroeger werd voorgehouden - maar dat je Hem in je eigen hart kunt vinden. Als ik jou over de Grote Moeder hoor spreken, bekruipt mij het gevoel, dat het een terugval is op oude uitgangspunten. Kun je hier iets meer over zeggen?

HMS
Ik vind je opmerking heel scherpzinnig. Het punt is dat het Licht zowel in je als om je heen is. Je kunt het dus zowel vinden door overgave als door naar binnen te gaan. Om te verhinderen dat mensen de kerk niet meer nodig zouden hebben, was (en is) de Godsrealisatie in de monotheistische religies tot op de dag van vandaag het grootste taboe. Zelfs gezagsgetrouwe mystici - degenen die de Godservaring ten deel vielen - werden gewantrouwd c.q. vervolgd. De bestaande religie pretendeert je "naar God te leiden", maar owee als je er te dicht bij komt. Bijvoorbeeld moet je Jezus navolgen, maar zijn goddelijkheid delen is onmogelijk. Gelovigen worden dus bewust tussen wal en schip gehouden. Het is de reden voor de huidige spirituele ontreddering.

Monique
Wat is dan de relatie tussen de Godsrealisatie en de Grote Moeder?

HMS
Vanuit het bovenstaande weet je, dat de Zoon (God, Licht) uit de Moeder geboren wordt. Leegte en Licht zijn dus keerzijden van dezelfde medaille. Vandaar dat sommigen over de Leegte spreken als "het Moederlijke Aspect van God". Het Nederlands heeft daar een heel mooi woord voor: Vol-Ledigheid. In werkelijkheid is het Goddelijke de eerste emanatie van het Kosmisch Vacuum, ook Lichtlichaam van de Grote Moeder genoemd*. Dit Goddelijke Licht doordringt het hele bestaan - ook jouzelf - dusdanig, dat als je je aan de Moeder overgeeft Zij je Haar Licht ten deel laat vallen. Dit kan varieren van de geboorte van je ware Zelf tot en met volledige Verlichting.

* Zie ook: Keer Omme, Openbaring en Universele Boodschap.

Monique
Ik vind zo mooi, dat juist door het verschil met de huidige godsdiensten te benadrukken - waarbij de bestaande godsdienst je dus inderdaad aan het lijntje houdt (dat heb ik overigens altijd intuitief gevoeld) - je meer begrip voor ze kunt opbrengen. Daarnaast zou de "Moeder" inderdaad een nieuwe "stap in evolutie" kunnen zijn. Ik ben echt benieuwd hoe het verdergaat. Mijn sympathie heeft het in ieder geval.

HMS
Genoeg voor vandaag? Bedankt voor jullie uitnodiging. Jullie betrokkenheid bij het "thema" vond ik opmerkelijk. Ik wens ieder van jullie veel geluk en wijsheid op jullie Pad, hoe die er ook uit moge zien!

Jansje
Echt, ik kan iedereen hier zeggen, dat wat Han ons vandaag gezegd heeft, in ieder geval bij mij midden in mijn hart aangekomen is. Ik weet dat de Moeder hem de Waarheid ingegoten heeft. Ik voel mij bevoorrecht om Deze niet alleen uit een boek te hoeven vernemen, maar tevens en vooral van iemand die Haar levende getuigenis is. Ik heb daar nog een vraag over als het mag. Op welke wijze kun je ons verder begeleiden?

HMS
Lieve mensen. De Moeder is altijd beschikbaar. Zij zal jullie vragen, verzoeken en smeekbeden verhoren. Geef nooit op om Haar hulp in te roepen. Ook al zul je misschien niet altijd krijgen waarom je gevraagd hebt. Jijzelf weet niet altijd wat het beste voor je is (ook al denk je dat vaak wel). Besef dat Moeder's Wijsheid de jouwe duizendvoudig overtreft. Mijn missie is om je daarbij - met steun van de Moeder - te helpen. Beschouw mij als een vriend die - als je hem echt nodig hebt - er altijd voor je is.

Had je al eens van de Grote Moeder gehoord?
Nee? Ga dan snel kijken op www.motherworship.com

 

AMARGI
(Groet uit SoemeriŽ 2300 jaar BCE. Het betekent "Vrijheid" of "Terugkeer in de Moeder")

Terug

home
In order to have a full overview of the work,
we recommend you to first going back to the beginning of
Han Marie Stiekema's website.
Please, click HOME and proceed from there
.

 © 2005 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 08/09/12