jezelf
elkaar
de gemeenschap
de traditie
de maatschappij
de economie
de aarde
GENEZEN


MET EEN NIEUWE LERAAR

Enlightenment

"Groene Man"
Han Marie Stiekema

"Tweevoudig Bemoederd & Drievoudig Verwerkelijkt"
(In het dagelijks leven leraar spiritualiteit, psychotherapeut en arts sinds 1972)

"Mensen samenbrengen"

"Diep in ons Hart willen wij allemaal hetzelfde: vrede, vreugde, vriendschap, een duurzame toekomst...."

"De ultieme vrijheid: een gevangene van de Eeuwigheid zijn"

"Wanneer je Niets bent, ben je alles; wanneer je iemand bent, ben je niets"

"De aanvullende drijfveer achter mijn betrokkenheid: dankbaarheid voor alles wat ik ontvangen mocht"

"Hoe kun je jezelf genezen zonder de planeet te genezen?"

"Hoe kun je de planeet genezen zonder jezelf te genezen?"

"Ik heb mijn huiswerk gemaakt. Zul je aan de oproep gevolg geven?"

"Het is tijd voor verandering"

NU!

(Shortcut)
Boeken, artikelen, essays
VERZAMELD WERK

gekoppeld aan de verschillende stadia van mijn leven

(Mijn gezondheidswebsite)
www.vitalworld.org

ENGLISH
DEUTSCH

Altaar voor de keltische Godin Viradecdis: "de Waarheidsgetrouwe" (bevindt zich direkt achter onze kluizenarij.....)

SPECIAL INITIATION
HerStory
Wise Woman
Death & Rebirth
Green Man
HisStory

Vision of the Grail
1, 2, 3 and 4
The Great Jesus Interview
The Templar's True Secrets
1 & 2
Reborn Order

"Let it be said that God can gain nothing from anything that does not edify and elevate (wo)man; for the only way that (wo)man can contribute to the glory of God is by the increase of his own portion of deity, the spark of divine mind implanted within the core of his/her own nature. If that is not made to shine brighter, God is not the gainer.  The Church that holds its millions to a low level of spiritual (HMS) development and makes no effort to cultivate a truly higher vision is depriving God of his only chance to be glorified through (wo)man"

Alvin Boyd Kuhn

WANNEER JE STEEDS OPNIEUW "VOLGENDE" KLIKT, ZUL JE WORDEN MEEGENOMEN OP EEN KLEINE "RONDTOUR" LANGS ENIGE VAN DE MOOISTE C.Q. BELANGRIJKSTE TEKSTEN. NA ONGEVEER 7 PAGINA'S KOM JE AUTOMATISCH TERUG BIJ DE INLEIDING C.Q. DEZE PAGINA,  WAT JE DE MOGELIJKHEID GEEFT DE VERSCHILLENDE ANDERE LINKS AAN TE KLIKKEN. GOEDE REIS!

 

Het Grote Werk
HEALING THE PLANET
Te Beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit

"Er ontvouwt zich een Nieuw Verhaal...."

Vrienden, verheug je, want de Grote Moeder* heeft Zich aan de wereld geopenbaard
* Gemanifesteerd in de verschillende tradities als de "Kosmische Baarmoeder" (De Oorspronkelijke Traditie), "Leegte aan gene zijde van de Leegte" (Boeddhisme), "Vacuum" (Fysica), "Moeder van God" en "Zwarte Madonna" (Christendom), "MoederGodin" (Hindoeisme), het "Moederlijke Aspekt van Allah" (Islam), "Shekinah" (Jodendom) etc. 

(Niet God schiep de wereld uit het niets, maar het Niets geeft geboorte aan zowel God als de wereld, de laatsten voortdurend terugkerend in hun Oorsprong)

Zij heeft Haar Boodschappers - Groene Mannen en Wijze Vrouwen - "gestuurd"* om je terug naar Huis te voeren
* Je kunt dit letterlijk of symbolisch opvatten, volgens je eigen niveau van inzicht.

Ga terug naar de Bron en vernieuw je om vervolgens opnieuw deel van het Geheel - Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap - te worden

Het is het begin van de Transformatie van Mens en Samenleving, ja, van een Nieuw Tijdperk

LET'S COME TOGETHER AND CELEBRATE

Het gebeurde zonder enige voorbedachte rade

Niet ik vond het Uiteindelijke, maar het Uiteindelijke vond mij

Plotseling, binnen een fractie, had de Bliksem mijn hele bestaan uitgewist

Onmiddellijk daarna was ik opgelost in het Eeuwige Licht

Alles was deel van Mij: het gras, de bloemen, de bomen, de mensen, de hemel...

De Kosmos had mij gezalfd met zijn Goddelijke Olie

KOSMISCHE BAARMOEDER MANDALA

Het Goddelijke (wit/geel) en het universum (groen) worden beide uit de Kosmische Baarmoeder (zwart) geboren en keren voortdurend in hun Oorsprong terug

Zoals Inanna, daalde ik diezelfde nacht af in de Onderwereld

Van mijn schillen ontdaan, werd ik met de Ultieme Horror geconfronteerd

Om 's morgens mijn opstanding te vieren: vreugde,
dankbaarheid

Gevolgd door tien jaar van ononderbroken gelukzaligheid,
zorgeloos, als een "lelie in het veld"

De vijftien jaar van de "Donkere Nacht van de Ziel" niet te vergeten

Uiteindelijk ben ik herenigd met de Oorsprong van het Al: de Grote Moeder

RELIGIE HEEFT SLECHTS EEN OPGAVE: DE MENSEN NAAR 
GODSVERWERKELIJKING TE LEIDEN

De Moeder heeft Haar sluier afgelegd
Om Mij te laten Zien
Ik weet dat Ik het Al Ben
In al zijn eenvoudige direktheid
Niets speciaals, Niets heiligs
Ik omarm het bestaan
Alle wezens zijn Mijn kinderen

Pas nadat ik Christus toeliet als deel
Van onze oeroude Traditie
Tammuz-Osiris-Baal-Attis-Dionysos-Christus etc.
(Iets wat ik tot voor kort niet accepteerde)
Viel alles op zijn plaats
Nu vloeit hun gezamenlijke kracht door mijn kanalen
Dankzij dat durf ik mijn Oorspronkelijk Gezicht
Aan de wereld te laten zien

Een Nieuwe Hemel en Een Nieuwe Aarde
(Lucas Cranach 1472-1553)

KEER OMME!

* In deze meest kritieke tijd
* Innerlijke crisis.....klimaatcrisis, watercrisis, energiecrisis, financiële crisis, crisis in de gezondheidszorg, politieke crisis; voedselcrisis, veiligheidscrisis.....innerlijke crisis
* Het is de spiraal van voortdurende overproductie en
overconsumptie die ons naar de afgrond leidt
* We betalen de prijs met vervreemding, eenzaamheid, vertwijfeling, angst, stress, depressie, verwarring, conflict en burn-out
* Begrijp de zin van het verval,
keer terug in de Oorsprong c.q. neem toevlucht tot het "Eeuwig-Vrouwelijke" om daar weer heel te worden
* Zij zal je Haar LichtLichaam (Verlichting/je goddelijke Essentie) schenken, helpt ons zo om onze grootste hindernis te overwinnen: de angst voor het Niets
* Empower jezelf aanvullend dmv een spirituele praktijk, zoals een Soeverein Leven, de Universele Weg of bezoek onze Aarde Ceremonie cq Moeder Healing
* Ontwaakt!, structureer je leven om en dien de ander
* Omarm een holistisch wereldbeeld cq inzicht, verbondenheid, liefde, respect, samenwerking, vrede, vreugde, geluk, gerechtigheid en duurzaamheid
* Sluit je aan bij ons "Healing the Planet in 7 Stappen" initiatief
* Zet de crisis om in een kans

Uit dankbaarheid voor de continuiteit van de Grote Moeder gedurend de eeuwen
Als "Dame van de Beesten" (Haar Zoon/Minnaars)
Middenoosten (2000 BCE), Duitsland (6. eeuw CE) en Vlaanderen (1500 CE)
Is dat niet ongelooflijk?

THE DRAGONFLY LOVES YOU

suddenly she/he sat next to me
its head slanting in my direction
with its clear eyes looking straight into mine
as if it said hello to me
o, a dragonfly, I thought
upon which it flew a small circle
landing again at a short distance
again these inviting eyes
again, again and again
then, intrigued by its perseverence I started talking to it
my voice lowered spontaneously

making contact with its Being (....)
then the unbelievable happened
with every new tone of my voice it responded
with nodding, vibrating, moving its legs and coming closer
until it sat on my foot, my knee, and my head
touching, feeling, playing, joy, everything was there
spontaneously I started calling it my friend
very dear to me, indeed
immediately I got concerned about its whereabouts
really, the dragonfly.....

LOVES ME....AND YOU.....AND YOU....AND YOU....

HET WONDER VAN MOEDER HEALING

* While sitting, standing or lying you feel your back in contact with your clothes, chair or bed
* With the help of the Great Mother Mandala* your back is contacting the LightBody of the Mother, subsequently imagining Her Bottomless Womb beyond
* See above
* Realize the Power of the Vacuum, e.g. its ability to "take everything back"
* Watch and feel your breathing for a while, especially how your breathing-out is disappearing into the depth ("nothingness") of your pelvis
* Imagine your pelvis to be a (Grail!) chalice, symbol of the Mother's Womb
* Everything that disturbs you - fear, pain, anger, worries, problems, obsessions, illness - you watch, accept, feel and acknowledge
* While breathing-out you ask, pray and beg that the Mother may take everything back to Her Bottomlessness (directly to Her Vacuum or/and indirectly to the depth of your pelvis)
* You may accompany your breathing by a soft whispering (mantra). In the breathing out this could be f.i. "death" or "the Mother"; in the breathing in (which only comes up after holding your breathing out as long as possible) this could be "and rebirth" or "heals".
* At the turning-point between breathing-out and breathing-in: the mystery of Transformation!
* Visualize how
your anguish is disappearing like snow before the sun, while often experiencing (during breathing-in) a deep relief, sigh, shivering, freshness, renewal....
* Realizing Her limitless Compassion deep gratitude is taking possession of you
* You respond by praising the Mother. Allow joy to come to the surface, sing, dance, weep, hug....
* Eventually, you spontaneously want to "do something back". You may start worshipping the Mother by bringing offerings, serving the people around you or/and spreading Mother's message
See also: "Mother Healing"

 

 
MOEDER BLOG
Het uitzonderlijke dag tot dag verslag van Han Marie Stiekema's spirituele leven
(Inclusief overzicht Healing the Planet)


WORLDWIDE MISSION
Ik kom naar je land, dorp, stad, organisatie, centrum, kerk of tempel....


MOEDER HEALING
Kom naar de Moeder om je Heelheid te herstellen cq je pijn te helen:
spiritueel, emotioneel en lichamelijk

 
HELENDE GEMEENSCHAPPEN
Helende Gemeenschappen stichten, bestaande uit "Groene Mannen" en "Wijze
Vrouwen"
, is HET antwoord op de globale crisis 

 
GROENE MANNEN & WIJZE VROUWEN
De Hoffnungsträger van deze wereld


HET HEILIG ERFGOED
Heilige plaats, heilig bos, heilige berg, heilige vallei, heilig monument,
heilig object......heilige aarde 

   
EUROPA: MOEDERLAND
De Opstanding van de Europese Ziel

 
EXISTENTIEEL BEWUSTZIJN
De mensheid geworteld in Hemel, aarde en de gemeenschap

 
UNIVERSAL MOTHER
COUNCIL
Mother-oriented People of the World, Unite!

 
HEALING THE PLANET
Om de planeet te redden is een Transformatie op alle niveau's van de samenleving nodig

 
NATUURGENEESKUNDE VOOR DE
"DERDE WERELD"

Het ondersteunen van vrouwenzelfhulpgroepen en anderen

 
BRIEF AAN SPIRITUELE EN RELIGIEUZE
LEIDERS WERELDWIJD

Een Nieuw Tijdperk aanvangen: van exclusiviteit naar inclusiviteit

  
GROTE MOEDER BOEDDHISME
Toevlucht nemen in de Grote Moeder, Maitreya Boeddha, de Nieuwe
(Eco)Dharma
en de Nieuwe Sangha

 
KEER OMME!
Te Beginnen met Jezelf

 
ORIGIN
The Source Book of the Original Tradition

Verzoeken om een persoonlijk onderhoud:
neem svp contact op met de kluizenarij

ZEGT HET VOORT!

Terug

Voor Nederlandse teksten, klik onder aan de pagina "Nederlands",
"Volgende" of "Enter". 
Als je geen Nederlandse tekst kunt
vinden, probeer de Engelse of Duitse versie.

Bijdragen voor het  "Healing the Planet" Initiatief
zijn zeer welkom

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

1997-2008 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, images, photos, rights,
position or status from this website.

I am not responsible for the content of external links.
Last revising: 02/07/10