Keer Omme!
Healing the Planet
Te beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit

 

 

 

 

 

 

 

 

Soeverein Leven
De Kracht van jeZelf-zijn in Verbondenheid

Er voltrekt zich een stille revolutie. Het doel is de volledige contrŰle over mens en samenleving cq de poging om tegen elke prijs het huidige zelfdestructieve systeem te continueren. Het zal niet meer lang duren en de mens leeft in angst en beven voor een al-aanwezige en tegelijkertjd ongrijpbare Big Brother. Dan denk ik nog niet eens aan de klimaatcatastrofe etc., etc. Plotseling besef je hoe kwetsbaar je bent. De grote vraag: is er een antwoord mogelijk? Zo ja, waar moet deze vandaan komen?

Beste mensen. Ik ben er zelf net achter. Ik zal dus de laatste zijn, die jullie kwalijk neemt, dat de situatie nog niet helemaal tot je doorgedrongen is. Hopelijk schrik je er nu van. Vooral spirituele mensen zouden het moeten beseffen. Gaat spiritualiteit niet om bewustwording, verbondenheid en een betere wereld? Uitsluitend bezig zijn met je eigen spirituele heil blijkt hopeloos tekort te schieten. Als je leven je lief is, moet je je dus wel aangesproken voelen.

Het heeft lang geduurd, maar dit is het moment dat wij voelen "geen keus meer te hebben". Als je je NU niet engageert, wanneer dan wel? Ons commitment hebben wij geformuleerd in drie grote doelstellingen: 1) Verdieping cq intensivering van de individuele spirituele Weg 2) Het leven als ťťn samenhangend geheel cq "binnen is buiten" cq "boven is beneden" cq "alles heeft met alles te maken", niets uitgezonderd 3) De noodzaak van verbondenheid cq solidariteit tussen alle mensen.

Wij hebben dit uitgewerkt in 7 Stappen. Deze 7 Stappen zijn de basis van "Healing the Planet, te beginnen bij jezelf", zoals we dat in de folder* hebben aangekondigd. In de teaching en aanvullende activiteiten sporen wij iedereen aan deze 7 Stappen in de praktijk te brengen. Heb je in het begin wellicht het gevoel, dat je tegen de maatschappelijke "stroom" op moet roeien, na enige tijd zul je merken, dat je kracht, inspiratie en steun ontvangt van steeds meer gelijkgestemde mensen.

* Zie voorafgaande pagina.

Het resultaat is een doorbraak op alle niveau's van de samenleving:
Een Nieuwe Spiritualiteit, Een Nieuwe Psychologie, Een Nieuwe
Gezondheidszorg, Een Nieuwe Cultuur, Een Nieuwe Samenleving,
Een Nieuwe Economie en Een Nieuwe Aarde

De 7 Stappen
Ik verbind mij met het volgende:

1) Ik zie de noodzaak in mijn spirituele leven te verdiepen cq te intensiveren. Inderdaad, alles hangt ervan af of je direct contact hebt met de Oergrond van het bestaan, de Bron van inzicht, liefde en kracht. Daarom moet ik dat in het dagelijks leven prioriteit geven. Ik ben blij met de suggestie om mijzelf te verplichten tot 3 perioden van stilte, aandacht, gebed, contemplatie en/of meditatie per dag: 's morgens na het opstaan, 's middags in de lunchpauze en 's avonds voor het naar bed gaan. Uiteraard doe ik dit inhoudelijk geheel naar eigen inzicht en prioriteiten.

Ondersteuning: het verzameld werk van Han Marie, zoals gepubliceerd in het internet, spiritueel advies & begeleiding, huisbijeenkomsten, regelmatige teaching, retreats "De Universele Weg", de gezamenlijke "celebration" op zondag.....

2) Gekoppeld aan het spirituele leven is er de noodzaak te werken aan persoonlijke integratie: spiritueel, psychologische en lichamelijk. Het vruchtbaar-zijn in de wereld staat en valt met innerlijke balans. Meditatie en therapie horen bij elkaar. Daartoe ben ik graag bereid om enkele methoden uit te proberen, die mij daarbij kunnen helpen, zoals het voelend lichaamsgewaarzijn, de emotionele zelf-integratie, de Grote Moeder healing en het persoonlijk gezondheidsplan, naast alle andere therapieŽn, waarvan ik het gevoel cq de ervaring heb, dat die bij mij passen.     

Ondersteuning: psychotherapie (initiatisch/transpersoonlijk), huisbijeenkomsten, regelmatige teaching, groepsconsult......

3) Gezond te gaan leven (als je dat al niet deed) neemt uiteraard een belangrijke plaats in. Nemen allerhand ziekten en stoornissen niet hals over kop toe? (o.a. beroerten, hartstilstand, hersentumoren, Alzheimer, chronische ziekten bij kinderen). De stroomsysteemtherapie met zijn 200 zelfhulpmethoden is een geweldige steun in de rug. Ook de zelfhulpcursussen Chinese guasha zijn bijzonder welkom gebleken. Bovendien hebben velen van ons zelf al dingen gedaan op dit gebied, dus kunnen we intensief uitwisselen: kinderopvang, kookervaringen, yoga-klas etc. Ons doel is Een Nieuwe Gezondheidszorg, niet alleen in het klein, maar ook in het groot.

Ondersteuning: stroomsysteemtherapie vlg Han M.Stiekema, arts, cursussen Chinese guashatherapie, groepsconsult, persoonlijk gezondheidsplan, ontwerp voor Een Nieuwe Gezondheidszorg....

4) Ik kan ook helemaal met jullie meegaan, als je zegt, dat het in de huidige wereldcrisis om de algehele transformatie van mens en samenleving gaat. De waarden en normen van de hele cultuur staan immers op de helling. Aan ons om alternatieven te ontwikkelen. De (spirituele) opvoeding van onze kinderen speelt een cruciale rol. Zij schreeuwen om identiteit, perspectief en levenskansen. Daarbij staan wij open voor alle tradities van alle culturen en alle tijden. Wat wij nodig hebben is een wereldbeeld, gebaseerd op "vrouwelijke" waarden, zoals verbondenheid, tolerantie, gemeenschap, liefde, heelheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Een bijzondere plaats neemt de Graallegende in, omdat deze HET archetype van persoonlijke en collectieve vernieuwing vertegenwoordigt.

Ondersteuning: het verzameld werk van Han Marie, zoals gepubliceerd in het internet, de Graallegende, initieren van"Groene Mannen" en "Wijze Vrouwen" groepen, bestudering van cultuurcritici van alle tijden......  

5) Ons overleven hangt daarvan af, of wij erin slagen een nieuwe gemeenschap op te bouwen. Dat dit een zeer serieuze zaak is, moge blijken uit het feit, dat de "tegenkrachten" er actief en doelbewust aan werken om de gemeenschap (verder) te ontwrichten, dit om mensen in de armen van het consumentisme te drijven. We moeten dus opboksen tegen krachten als verleiding, indoctrinatie, reclame, verslaving, contrŰle, dwang en manipulatie. Het tegenwicht kan alleen komen van een vitaal- levende, hechte en demokratisch-georganiseerde gemeenschap. Wij kunnen daarmee een begin maken!

Ondersteuning: het verzameld werk van Han Marie, zoals gepubliceerd in het internet, gemeenschapsdemokratie vlg J.Althusius, sociokratie vlg K. Boeke, ideeŽn van o.a. A.Einstein, M.Buber, E.Fromm en vele anderen... 

6) Het is duidelijk, dat de aarde een verdere (ongebreidelde) economische groei niet meer aankan. We moeten dus gezamenlijk werken aan een "economie van het genoeg". Inzien dat "geluk" boven "bezit" gaat, is dooslaggevend. Vele initiatieven kunnen worden ontwikkeld. Steun moet worden gegeven aan lokale, kleinschalige, milieuvriendelijke bedrijven, die dienstbaar zijn aan de gemeenschap. We moeten onze spaarrekeningen overbrengen naar een "koshere" bank. IdeeŽn als deeltijdwerk, basisinkomen, subsidiariteit en vrijwilligerswerk voor de gemeenschap mogen niet zondermeer als "utopistisch" worden afgedaan. Solidariteit met de hongerende en uitgebuite Derde Wereld is uiteraard een vanzelfsprekendheid.

Ondersteuning: alle steun, subsidies vanuit de maatschappij, ideeŽn van de "economie van het genoeg" (prof.Goudszwaard/H.de Lange) en Strohalm hebben nog niets aan actualiteit ingeboet.

7) Het is ons diepste verlangen om de heelheid van het leven naar mogelijkheid te herstellen. Bovenstaande stappen leiden dan ook "automatisch" naar "Een Nieuwe Aarde". We kunnen nooit genoeg doen om ons ecologisch bewustzijn verder te ontwikkelen. Inderdaad: alles hangt met alles samen, niets uitgezonderd. Het kan dus niet zo zijn (zoals vaak voorkomt...) dat bijvoorbeeld alles gedaan wordt om gezond te eten, terwijl er een DECT-telefoon, een uiterst schadelijk ding, op ons nachtkastje blijft staan. Electro-smog - naast gifbelasting in huis, industrie en landbouw - is een van de grootste bedreigingen voor de gezondheid. We moeten eisen, dat de onschadelijkheid van producten en toepassingen onweerlegbaar is aangetoond, voordat zij op ons worden losgelaten.     

Ondersteuning: alle steun, subsidies vanuit de maatschappij, uit de oude doos: Earth Care, een klimaatcrisisgroep beginnen, burgeractie tegen electro-smog etc., etc......

"Ontwaakt!, herstructureer je leven en dien de ander"
GraalsVisioen

Bron van Inspiratie:
De Universele Weg

"Healing the Planet" gaat ons allemaal aan. Begin daarom een plaatselijke groep
en/of nodig de Groene Man uit om in jouw stad of dorp een talk te houden.

Terug    Volgende

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 10/23/08