THE ORIGINAL TRADITION
Historical/Mythological Overview

DE OORSPRONKELIJKE TRADITIE
De Kracht van de Werkelijkheid

 

Terugkeer van de Grote Moeder en de
Vernieuwing van het Leven


THE ORIGINAL TRADITION
The Power of Reality
1

THE ORIGINAL TRADITION
The Power of Reality
2

THE ORIGINAL TRADITION
The Power of Reality
3

Cosmic Womb (Great Mother) Mandala
Everything: The Divine (white/yellow) and the universe
(green) is born out of Her (black), while returning
to Her in the self-same Eternal Moment.

De Vijf Pilaren

De Oorspronkelijke Traditie heeft vijf pilaren. Zij zijn zeer eenvoudig, maar niet gemakkelijk. Wellicht val je onmiddellijk op hen. Dan ben je echt gezegend. Misschien voel je je aangetrokken omdat je slechte ervaringen had met andere benaderingen. Dan hoop ik voor je dat het deze keer beter uitpakt. Misschien heb je alleen over ze gelezen en wil je meer over ze weten. Dat is ook okay. In feite ligt de manier waarop je op De Oorspronkelijke Traditie komt niet in onze hand. In werkelijkheid zijn er talloze wegen, zoveel als er mensen zijn. Dus, wie je ook bent, je bent welkom.

1. Tijden van Verval

Essentieel is dat je erkent dat we in een tijd van verval leven, innerlijk en uiterlijk. Zijn we zelf niet in grote problemen, onze gezondheid, onze relaties, ons werk, ons contakt met het Uiteindelijke, de economie, de toekomst, onze jeugd, de maatschappij, de cultuur en de aarde?  Cruciaal is de vraag "wat wordt er eigenlijk precies afgebroken?" Juist, het zijn onze ego-ophopingen. Spiritualiteit gaat over het herstel van contakt met de werkelijkheid, wordt dus een realist. Wordt onze tijd niet beheerst door  "mij, mij, mij" en "meer, meer, meer?". Met andere woorden door ik-gericht individualisme, grof materialisme, onwetendheid, verslaving, onverschilligheid, oppervlakkigheid, corruptie etc?

Niet verrassend is het dus, dat waarden en normen, noodzakelijk om de cultuur levend te houden snel aan het verslijten zijn. We staan op punt collektief zelfmoord te plegen. Voor spirituele mensen is dit het moment om "samen te werken met het verval, in plaats van er weerstand aan te bieden.* Laat de ego-ophopingen - dezelfde die ons op de rand van de afgrond brengen - afsterven, is het parool. Door onze verslavingen af te breken, herstellen we het contakt met ons Ware Zelf. Door het herstel van contakt met het Ware Zelf vinden we de weg terug naar de Oorsprong. En dat is, op zijn beurt, de voorwaarde tot vernieuwing.

Dit gaat in tegen de algemene "dream come true" obsessie. Hoewel het "positief" en "hoopvol" lijkt, is het de vrees van het ego afgebroken te worden, waardoor het steeds weer "een nieuwe droom" produceert. Het is zeer clever in het uitvinden van dromen. In werkelijkheid is dit vluchtgedrag. Ware vernieuwing vindt alleen plaats nadat je "het oude hebt laten afsterven" cq je mess hebt opgeruimd.

2. Terug naar de Oorsprong

Gelukkig sta je hierin niet alleen. Als zo vaak, wanneer alles duister uitziet zonder uitweg - in ons geval het fiasco van de traditionele religies en de huidige globale crisis - intervenieerde het Ultieme door Zich aan de wereld te openbaren. "God is dood (Nietzsche), lang leve de Kosmische Moeder!" Door Haar Zelf-openbaring is er een totaal nieuw begrip omtrent het bestaan ontstaan. Plotseling blijkt de crisis een kans te zijn. Waarom? Omdat de Uiteindelijke Werkelijkheid een Vacuum blijkt te zijn, waarin alles sterft, terwijl het voortdurend opnieuw geboren wordt. Deze Leegte wordt ook "Kosmische Baarmoeder" of "Grote Moeder" genoemd.

"Dood en wedergeboorte" als het heersende principe van het universum. In de praktijk betekent dit, dat het een Kosmische Wet is, dat onze last voortdurend van ons afgenomen wordt. Alleen wanneer je het verval, het oude, het zieke, het opgehoopte, lelijke, boze en het bederf accepteert, hebben die dingen een kans afgebroken te worden. Vooropgesteld dat je dit niet hindert. We hinderen het door ons aan onszelf vast te klampen, aan onze gedachten, emoties en verlangens. We klampen ons zelfs vast aan onze ellende! Echter, vanaf het eerste moment dat wij loslaten cq onze bedrukking aan de Moeder teruggeven, moet Zij het terugnemen, omdat dit Haar Kosmische Natuur is. Dus geef je identificaties op en Zij doet dan de rest: het afnemen van onze last. "Sterf (ego) om te leven (je Ware Zelf)".

Inzicht in de Natuur van de Kosmische Baarmoeder is beslissend. Het geeft ons een fundament niet slechts berustend op geloof, maar op inzicht. Dit heeft geweldige consequenties voor onze contemplatie bv. Als ik mijn last aan de Moeder teruggeef, terwijl ik tegelijkertijd Haar voorstel als een lege Baarmoeder, die iedere inhoud terugneemt, dan zal de kracht van mijn gebed overeenkomstig zijn. Niet alleen dat. Het kennen van de Wet van het Universum geeft je zekerheid - waardoor je je kunt overgeven zonder angst. Je kunt loslaten, wetende dat Zij Haar deel van de job doet.

3. De Geboorte van een Nieuw Zelf

Diep van binnen in Haar Bodemloze Baarmoeder wordt afbraak getransformeerd in vernieuwing. Het is het Mysterie van de Moeder. Dit is van toepassing op alle niveau's van het bestaan, te beginnen met het Eeuwige Licht (God, BoeddhaNatuur). Omdat we erin ingebed zijn, wordt overgave aan Haar beloond met de geboorte van het Licht in ons. Dit varieert van Vol-Ledige Verlichting, Satori, ons Ware Zelf tot "eenvoudige" bewuste aandacht. Dit wordt ondersteund door onze mantra "Moeder van God". Dit is de krachtigste mantra ooit, omdat het de onraakbare Bodemloosheid van de Moeder raakt, de Oorsprong van alles.

Het gaat als volgt. Fluisteren van "Moeder" tijdens de uitademhaling, "van God" gedurende de inademing, in beide gevallen voel je de adem bewust. Je uitademing, samen met "Moeder" verdwijnt in het duistere gebied van je bekken, een metafoor voor de Kosmische Baarmoeder (ook: Graalskelk!) en sterft daar cq lost op in het niets, terwijl je inademing, samen met "van God" je borstkas vult, zich naar alle kanten uitbreidend. Het geheim: hoe dieper je uitademing, des te krachtiger je inademing is.

Op deze manier vindt Godsgeboorte in je plaats 24 uur per dag! Zowel het innerlijke Licht, de helderheid van geest en de uitzettende energie, transformeren je systeem dusdanig, dat het steeds meer doorgankelijk wordt voor de Goddelijke Dimensie. Je inzicht, liefde, vreugde, kracht en dankbaarheid nemen overeenkomstig toe. Je ervaart in jezelf het Kosmische Drama waarbij het Goddelijke voortdurend uit de Donkere Afgrond van de Baarmoeder geboren wordt. Vanaf dat moment weet je uit eigen ervaring. Geen behoefte meer om wie dan ook te volgen.... 

* And not only that. Since Divine energy is penetrating your entire system it can be consciously directed to areas that are most in need. That's why it can be "used" in healing f.i. See: "Mother Healing"

4. Deel van het Geheel worden

Last but not least, if your Realization doesn't become integrated in a meaningful context, in which it can find balance, your entire effort will be for nothing. In former days the religious culture provided that context. Nowadays, we have to actively search for it*. I call it to become part of "Heaven, earth and the (new) community", once again. The way you do it is very personal. The goal is the same, though. Your True Self has to find a framework that supports "him" on the one hand, while providing "him" a fertile soil for pursuing its spiritual calling e.g. mission, on the other. 

* Suggestions to become part of the Whole: "Existential Consciousness",   "Sovereign Living", "Mother Circles", "Healing Communities"

De spirituele Weg eindigt hier meestal. Zoniet De Oorspronkelijke Traditie. Enige inzichten helpen hier. In tegenstelling tot vele populaire wegen - die beweren dat na de Realisatie het ego voorgoed verdwenen is - weten wij door ervaring dat dit niet zo is. Het komt zeker terug! In het bijzonder wanneer dit feit ontkend wordt.......is er reŽel gevaar dat het ego begint zich met je Verwerkelijking te identificeren cq het voor eigen doeleinden te misbruiken: status, macht, geld. De consequentie: zelfs na de Verlichting moet je alsnog aan je persoonlijke integratie werken.

Hetzelfde is waar voor vele van de onderdrukte emotionele inhouden van je psyche. Het is nogal ironisch, dat, terwijl je denkt dat "je droom waargeworden is" cq dat je nu de dimensie van harmonie en vrede ingaat, opflakkeringen van geirriteerdheid, angst, woede en depressie aan de orde van de dag zijn. Helemaal niet dat glimlachende "verlichte wezen". Het is een cruciaal moment waarin je de keus hebt om de toestand waarin je verkeert te erkennen of (wederom) het te ontkennen. Als je het eerste kiest, moet je zoals alle anderen terug naar af om aan de integratie van deze oude delen in je Nieuwe Zelf te werken. Hard werk! Bij mij duurde dat rond 20 jaar!

Last but not least, als je je Realisation niet integreert in een zinvolle context, een waarin je balans kunt vinden, dan zal al je moeite voor niets zijn. Vroeger werd dit door de religie verzorgd. Tegenwoordig moet je er actief naar zoeken*. Ik noem het: opnieuw deel van "Hemel, aarde en de (nieuwe) gemeenschap" worden. De manier waarop je dat doet is heel persoonlijk. Het doel is echter hetzelfde. Je Ware Zelf moet een framework vinden dat hem van de ene kant ondersteunt, terwijl het hem een vruchtbare aarde verschaffen moet voor zijn spirituele roeping cq missie, aan de andere kant. 

* Suggesties om deel van het Geheel te worden: "Existentieel Bewustzijn",  "Soeverein Leven", "Moedercirkels", "Helende Gemeenschappen"

5. Transformatie/Healing the Planet

Tot slot moeten je integratie-inspanningen ook uitgebreid worden naar je naaste omgeving. Het laatste is niets anders dan de materialisatie van je ego. Vandaar dat het je verantwoordelijkheid is de wereld in te sluiten. Diegenen die die laatste stap"vergeten", bewijzen dat hun realisatie niet volledig was. Hoe groter de Genade die je ontving, des te uitgebreider je mededogen voor wezens "om je heen". In feite is alles deel van (je) grenzeloze Ruimte. Dus heb je alles lief als jezelf. Niets speciaals, niets heiligs.

Dit is de zin van het uitverkoren-zijn. Toegepast op een heel volk is dit Godslastering, want het kern kenmerk van God (De Moeder) is, dat "Hij"/Zij alles-omarmend is, niemand of niets buitengesloten. Personen worden echter wel uitverkoren, vaak theologische problemen veroorzakend: "waarom hij en niet ik, als God iedereen gelijk liefheeft? Het antwoord: diegenen die uitverkoren zijn "moeten het terugbetalen" door middel van hun engagement. Hoe meer Genade je ontving, deste groter je verantwoordelijkheid ten opzichte van het Geheel.

Dus, iedereen verschilt met betrekking tot de graad van betrokkenheid. Sommigen minder, sommigen meer, sommigen veel meer. Om je te ondersteunen bij het vinden van een zinvolle strategie heeft de Moeder mij Haar programma voor het redden van de aarde toevertrouwd: "Transformatie/ Healing the Planet in 7 Stappen", te beginnen met een Nieuwe Spiritualiteit. Dit is hoe ik mijn missie begon. Het deed mij echter niet meteen opstaan.....het kostte mij enige moeite om uit mijn innerlijke paradijs te komen, uit mijn gemakkelijke leven en mijn persoonlijke zekerheid. Tot slot had ik geen keuze meer*.

* Bewijs van hoe belangrijk het is je spirituele verantwoordelijkheid te volgen cq je engagement om te delen: als je het niet doet wordt zelfs het innerlijke Licht giftig, waardoor allerlei problemen inclusief ziekte ontstaan.

Samenvattend

In het spirituele leven draait alles om de Moeder. Zij is het Kosmische Vat van Transformatie. Zij is het die de afbraak omzet in opbouw. Zonder Haar is de crisis zinloos. Dus geef jezelf over aan Haar Ultieme Werkelijkheid, het Mysterie van Haar Bodemloosheid. Zij geeft het leven zijn Essentie terug. Zij is het begin van een nieuwe stap in evolutie. Al diegenen die zich overgeven zullen "worden gered" dwz zij zullen worden vernieuwd in dit leven! Het gaat steeds opnieuw om "sterven om opnieuw geboren te worden". Doen velen dit, dan is ook de cultuur gered. Het Nieuwe Zelf van velen zal overal vernieuwende impulsen doen ontstaan. Het is precies zoals A.Toynbee zei: "In een tijd van verval gaan de mensen terug naar de Bron om daar vernieuwd te worden. Het zijn deze mensen die vanuit een spirituele impuls de nieuwe cultuur opbouwen".

Een Nieuwe Mens voor een Nieuwe Wereld.

DE OORSPRONKELIJKE TRADITIE 2

Back      ZurŁck     Terug

 © 2005 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 01/17/11