Officiële Website
van
HAN MARIE STIEKEMA SERMES

Diegene, die aan
Gene Zijde van Gene Zijde van tijd en ruimte geweest is


P

De Ego-
Catastrofe

"SermeS"
De Nieuwe WijsheidsLeraar

"Origin"
HET Sakrale Boek

De Oorspronkelijke Traditie/De Kosmische META-Religie

Groene Mannen & Wijze Vrouwen

Kosmische Moeder
Healing the Plane
t

Een Nieuwe Wereld

ENGLISH
DEUTSCH

ESPAÑOL


Click:
DE VOLGENDE PAGINA: AGENDA

"Voordat de poort van het leven geopend kan worden, moet eerst het ego worden overwonnen"
J.W. von Goethe

DE GROOTSTE SAMENZWERING TEGEN DE MENSHEID DIE ER OOIT GEWEEST IS

Het Christendom heeft - doordat het de mens tot zondaar maakte - de inherente goddelijke Natuur van de mens vernietigd. Het is de ultieme Oermisdaad. Waarom dat zo belangrijk is? De mensen hadden daardoor geen andere keuze dan op hun ego terug te vallen. Erger nog: Het is de directe oorzaak van de huidige ego-catastrofe. De "Kriminalgeschichte des Christentums" (levenswerk van K.H. Deschner) verbleekt tegen de achtergrond van deze afschuwelijkheid. De Kosmische META-Religie daarentegen geeft de mens zijn goddelijke erfenis terug.Alleluia!
SermeS

 

MIJN TEACHING
ProgrammaKernprobleem van de mens is de vervreemding van zijn oorspronkelijke, existentiële context: "Hemel, Aarde
en de Gemeenschap"

Wij leven in een maatschappij zonder zin, richting, perspektief, waarden, waardigheid, doel, betekenis, vervulling, verbondenheid

Wij zijn daardoor "op onszelf teruggeworpen"

Onze existentie bestaat alleen nog uit de identifikatie met ons eigen zelfbeeld, ook ego genoemd

Diep van binnen weet de mens, dat dit ego slechts een "constructie" is, daarom is hij voortdurend aan een existentiële onzekerheid blootgesteld

Het ego is machteloos, verward, zonder orientering, gecorrumpeerd, is dus niet in staat een uitweg uit zijn eigen hopeloosheid te vinden

Omdat dit moeilijk te verdragen is, zoekt hij zijn toevlucht in de overcompensatie. Hij blaast zichzelf op, het Zijn wordt door Hebben (en Macht) vervangen

Omdat hem niets in de weg staat, is teugelloos Hebben tot systeem geworden ("Ego-Catastrofe")

Zijn inherente machteloosheid wordt toegedekt door de consumptieverslaving, de virtuele bel, door de systeem-leugens, het moorddadige financiële systeem, door de collektieve bewaking, dor de media

Tegenwoordig beleven wij het knappen van deze blaas: individueel ("burn-out") en collectief (verval van de maatschappij). Wij staan voor de afgrond

Het culmineert in "Big Brother", die - vanuit zijn vertwijfeling - de hele wereld in zijn greep wil krijgen

Hij droomt van een "Nieuwe Wereld-Orde", een waarin alle mensen tot zombies - willige consumptieslaven - ("gelijkgeschakeld"), gedegenereerd zijn

Stap voor stap worden de mensen eraan gewend - de verslaving aan de "virtuele wereld" is daarvan een voorbeeld - opdat mensen zich (tenslotte) zonder morren aan het uitbuitende, technokratische, een-dimensionale systeem overleveren

Het nieuwe inzicht:

Waar het ego ALLES gecorrumpeerd heeft, kan de "verlossing" alleen nog maar uit Gene Zijde van het ego komen. Het kernprobleem is spiritueel!

Op het diepste punt van deze crisis heeft - O, Wonder -
de Kosmische Moeder zich geopenbaard (1977)

Sinds archaische tijden is Zij de "Kosmische Schoot", die al het Nieuwe, Jonge, Gezonde baart en tot wie al het Oude, Zieke, Vervallene terugkeert

In de fysica heet Zij het "Kosmische Vacuum", in het Boeddhisme "Leegte aan gene zijde van de Leegte". Ik noem deze nieuwe doorbraak de "Kosmische META-Religie"

  Nu begrijpen wij de "zin" van de individuele en collectieve afbraak, want alleen het Absolute Niets kan
het ego beteugelen

Dat gebeurt, doordat hem alle mogelijkheid tot nieuwe identifikaties ontnomen wordt, iets wat 2000 jaar religie niet in staat was te bewerkstelligen

De Kosmische Baarmoeder is tegelijkertijd Vat van  Regeneratie, Vernieuwing en Genezing, ook
"Heilige Graal" genoemd

Zij baart ononderbroken zowel het Eeuwige Licht ("God") alsook het universum

Coöpereren wij met Haar - geven wij ons ego op - dan wordt ons "Ware Zelf" geboren

Het is het besef, dat wij in het diepst van onze "ziel" goddelijk zijn, iets wat de Kerk 2000 jaar lang vehement bestreden heeft

De Oermisdaad van de Kerk is, dat zij de Ware Religie vernietigde

Daarentegen is de goddelijke "Nieuwe Geboorte in de ziel" (Meester Eckhart) het zo langverwachte Nieuwe Begin van onze westerse cultuur

De "Hemel op Aarde brengen" is het nieuwe "Kosmo-Politieke" cultuur-ideaal

In plaats van zelfzucht, van het opgeblazen ego, schenkt het Ware Zelf ons een nieuwe identiteit

Wij zijn Kosmos!

Datgene wat wij altijd al waren, maar door onze obsessie met ons ego nooit beseften

Zoals helder bewustzijn, wijsheid, levensvreugde, inclusiviteitt, verbondenheid, innerlijke kracht, enthousiasme, liefde, soevereiniteit, moed en inzet voor het Geheel

Wederom vieren wij, dat wij deel van het Geheel zijn. De inherente kwetsbaarheid, isolatie en machteloosheid van het ego, zij behoren voorgoed tot het verleden

Met onze geest zijn wij deel van de "Grote Geest", met ons lichaam deel van de aarde en met onze "ziel" deel van de (nieuwe) gemeenschap

Vanuit deze nieuwe eenheid komt voortdurend inzicht,  inspiratie, visie en daadkracht, bv. voor onze missie "Kosmische Moeder HEALING the PLANET"

Motto: "Jezelf genezen, elkaar genezen, de wereld genezen"

Wie een afspiegeling van de Kosmos is, wie zich inzet voor een Kosmo-Politieke samenleving, hem/haar staat de gehele Kosmos voortdurend ter beschikking

Dit is het fundament van een nieuwe mens, een die een nieuwe wereld schept

"Big Brother" of Kosmische Moeder, de "Nieuwe Wereldorde" of de Eeuwige Kosmos, deze "strijd" is bijvoorbaat beslist

Het Eeuwige Rijk van de Moeder - de sakrale eenheid van Kosmos, Natuur en Mens - dat nooit echt is ondergegaan, zal voor altijd triomferen

Wij zijn deel van de samenleving
De samenleving is deel van de aarde
De aarde is deel van het universum
Het universum is deel van het Goddelijke
Het Goddelijke is deel van de Kosmische Moeder

JAI MATA DI!

TERUG

Opslag/Wordt nog vertaald

 

Grüner Mann kündigt an:
"Eine Neue Welt Religion"
NEUDie Ursprüngliche Tradition der Universellen Kosmischen Mutter
NEUOFFENBARUNG
Mission
Healing the Planet
Visiting Teacher Programm
NEUAgenda World Tour2014/15

(Kernseite) "Ursprung"
Seine Lehre mit NEU24 Quellenbüchern, einschließlich 24 pdf-Versionen, mit Links zu seinen anderen Schriften

(Siehe auch: "Schatzkammer" mit Bildungsmaterialien

Dem Grünen Mann begegnen
Autobiographie
Aussagen
NEUMeiMei macht mit!
Das Orakel 2013
Kontaktiere uns

Siehe auch

"Grüne Universität"
Trainings Programm
für Grüne Männer & Weise Frauen
Transformatorium

NEUJoin his Wilderness Training 2013

Websites/Youtube/Bücher
Bucherverkauf/Essays
Ausbildung/Agenda/Kontakt

Unser Studio
www.youtube.com/
healingtheplanet
Webcam Live Broadcasts
Online-Teaching

Radio-interview (19.8.2012) mit Rinus van Warven (in Dutch)
NEUWie gebe ich mein Ego auf?

Die Kosmische Mutter:
Sie ist überall

1. Der Beginn
2. Erweiterung zum Osten
:
Anatolia/India/China/Angkor Wat/Java/Bali/Dayak/Hawaii
3. Erweiterung zum Westen:
Fectio/Schwarze   Madonnen/"Grüner Mann & Weise Frau Pilger Netzwerk"

Newsletter
NEUHanMariepedia
die spirituelle Enzyklopädie
NEUTeaching Interview
"STUNDE DER WAHRHEIT"
Exkursion
Unsere Photo Gallerien

Spirituelle Poesie
Omni-versen

Viele Texte sind nur in Deutsch geschrieben worden,
also klicken Sie immer "Deutsch"

We are not responsible for the content of external links

1997-2015 © Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 07/12/15