"Vision of A New Culture"
The Great Learning

Q & A 9
Hemel en aarde

Vraag: U hebt het vaak over zelf-verslaving. Wat bedoelt U daarmee?

HMS: Dat je niet weet wat ik daarmee bedoel.

Vraag: De toestand van onwetendheid?

HMS: Onwetendheid en zelf-verslaving zijn twee kanten van dezelfde medaille. Het is een gevolg van afwezigheid van bewustzijn, van bewuste aandacht. In onwetendheid weet je niet dat je de innerlijke waarnemer bent, dus ook niet dat deze voortdurend op sleeptouw genomen wordt door gedachten, emoties en verlangens. Je bent voortdurend in trance, afgesneden van je diepere Zelf, je lichaam en je directe omgeving. Dit is het existentiele lijden der mensheid.

Vraag: Is dat wat U ontworteling noemt?

HMS: Ja. 

Vraag: Wat zijn hiervan de gevolgen?

HMS: De gevolgen zijn niet te overzien. Immers, de gedachten etc. zijn sterker dan jezelf. De eerste worden vervolgens honderdvoudig versterkt door de invloeden van de verslavende omgeving: advertenties, afleiding, consumisme, de virtuele wereld, "vooruitgang", hebzucht en ambitie. Het gevolg is dat de mensen totaal zijn overgeleverd aan krachten van buitenaf.

Vraag: Het valt mij op, dat U niet alleen over het Zelf spreekt, maar ook over het lichaam. Waarom is dat zo belangrijk?

HMS: Omdat we op tweevoudige wijze deel zijn van het Geheel: met onze geest in de grote Geest en met ons lichaam in de aarde. Vanaf het moment dat je je vervreemding beseft, verlang je ernaar die oorspronkelijke eenheid te herstellen. Je weer invoegen in het Geheel, daar gaat het om.

Vraag: Ik heb behoefte met mijn verstand te begrijpen, waar U het over heeft. Mag dat?

HMS: Hoe meer het verstand begrijpt, des te zwakker het verlangen de eenheid te herstellen. Veel belangrijker is de innerlijke drijfveer.  

Vraag: Ik lijd inderdaad aan het contactverlies met de werkelijkheid, ik voel mij eenzaam en geisoleerd. De zin van het leven zie ik niet zo.

HMS: Hoe dieper je pijn, des te sterker je verlangen naar eenheid. Vandaaruit zet je je eerste stap: het herstel van contact met je lichaam. Dit gaat door middel van voelend gewaarzijn: zitten op je stoel, je ontspannen en je achterwerk voelen.

Vraag: Dat klinkt weinig spectaculair.

HMS: Lichaams- en omgevingscontakt en helder gewaarzijn gaan hand in hand. Hoe meer je openstaat voor gewaarwordingen, des te ruimer je bewustzijn. Het gaat om voortdurend kijken en voelen, voelen en kijken: het voelen van je voetzolen als je loopt, het voelen van je rug als je ligt etc. De ontdekking is dit: Leegte en energie hebben een positieve terugkoppeling naar elkaar. Hoe intensiever de gewaarwordingen, des te helderder, ruimer je bewustzijn en viceversa. Tot het moment, dat je je lichaam overstijgt.  

Vraag: Wat is er dan?

HMS: Je moet dus eerst je lichaam zijn, voordat het van je "afvalt". Wat er dan is, is puur Zijn. Het criterium voor dit Zijn is zijn inclusiviteit. Conclusie: het lichaam, de natuur, de aarde bevinden zich niet buiten het Zijn, maar zijn er deel van. Alles, niets uitgezonderd is inhoud in de ene, eeuwige Ruimte.  

Vraag: Gaat dit proces altijd via je lichaam?

HMS: Dat hoeft niet. Het "gaat" ook via niets doen. Je Bent immers al Dat waar je naar verlangt. Realisatie is één-Zijn met Wat je ten diepste Bent.

Vraag: Niets ondernemen, nergens naartoe gaan, wat blijft er nog over?

HMS: Je laten zakken in Dat-Wat-Je-Van-Eeuwigheid-Bent.

Vraag: Hoe kun je je laten zakken in iets wat je niet kent?

HMS: Je onvoorwaardelijk toevertrouwen aan het Onbekende, zonder voorbehoud, zonder dat er nog iets van jezelf tussenzit.

Vraag: Dat lijkt mij nogal angstig.

HMS: Ja, het ik - je identiteit - is bang om zich in het Onbekende te verliezen. Het weet intuitief, dat het daar geen stand houdt. Er is de moed van een rups voor nodig: sterven zonder te weten dat je als vlinder wedergeboren wordt.

Vraag: Doodsverachting?

HMS: Ja, dat is de weg van de held(in). Andere wegen zijn die van helderbewuste aanwezigheid en liefdevolle overgave.

Vraag: Kunt U mij dat uitleggen?

HMS: Het eerste is ontspannen en daarin voortdurend helder gewaarzijn, waardoor het laatste zich verruimt; het tweede je in vertrouwen overgeven aan het grote Geheel.

Vraag: U zegt het zo simpel.

HMS: Het is alleen simpel, wanneer de drijfveer erachter sterk genoeg is. Meestal is daar de pijn van de afgescheidenheid: het vervreemd zijn van je ware Zelf voor nodig. De meest gunstigste situatie is die, waarin je geen kant meer op kunt.

Vraag: Geen kant meer op kunt?

HMS: Als al je mogelijkheden op het huidige niveau zijn uitgeput, en je innerlijke spanning neemt toe, is er alleen nog de sprong in de andere Dimensie mogelijk.

Vraag: Dus moet ik mijn ellende maar laten ophopen.

HMS: Niet alleen laten ophopen, maar ook nog toelaten, voelen en omarmen, terwijl je tegelijkertijd de waarnemer blijft. Op een gegeven moment stroomt er zoveel in, dat de waarnemer zich (plotseling) verruimt. Uiteindelijk zeg je daardoor "dank je wel" tegen je ellende. Het gaat niet om vermijden van pijn, maar om het transformeren ervan.

Back

| HOME | Autobiography | Personal Reactions | Picture Gallery | Poetry | Q & A online |

 © 2000 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 08/15/04