"Vision of A New Culture"
The Great Learning

Q & A 8
Er Achter komen

Vraag: Mij intrigeert de vraag "Wie ben ik". Kunt U mij zeggen hoe ik daar antwoord op kan krijgen?

HMS: Wie is die "mij" die door de vraag wordt geintrigeerd?

Vraag: (Stilte..) Ja, dat weet ik eigenlijk niet.

HMS: Goed, dan is dat je antwoord: ik weet het niet. Mijn voorstel is dat je dit de komende dagen voortdurend innerlijk herhaalt, dusdanig dat er geen antwoorden meer tussenkomen. Okay?

Vraag: Jezelf als de grote onbekende?

HMS: Ja, hoe meer je jeZelf bent, hoe moeilijker jeZelf kunt definieren. Je weet Het, maar kunt er geen woorden voor vinden.

Vraag: Wat doe ik met alles wat er in mij opkomt?

HMS: Hoe dichter je bij de Leegte komt hoe groter de angst van het ik om erin verloren te raken. Een manier om die angst te bezweren is opvullen van het gat met gedachten, emoties en verlangens. Ernaar blijven kijken is dan de enige remedie.

Vraag: Hoezo, ernaar blijven kijken?

HMS: Ja, hoe kun je jezelf waarnemen?

Vraag: Met iets dat meer is dan jezelf.

HMS: O, ben je er achter?

Vraag: Waar achter?

HMS: Achter jezelf.

Vraag: Er achter komen betekent achter jezelf komen?

HMS: Hoe kom je achter jezelf?

Vraag: Door een stap terug te doen bijvoorbeeld.

HMS: Doe eens een stap terug.

Vraag: (Staat op en doet een stap naar achteren. De groep lacht).

HMS: Ja, heel goed. Het gaat inderdaad om iets heel concreets. Doe nu hetzelfde, maar nu innerlijk (wijst hem weer te gaan zitten).

Vraag: (Gaat zitten met gesloten ogen. Na korte tijd...) Ik zie alleen de binnenkant van mijn oogleden voor mij.

HMS: Wie is die "mij" die iets voor zich ziet?

Vraag: (Stilte) Diegene die erachter gekomen is.

HMS: Wie is dat?

Vraag: Degene die kijkt.

HMS: Wie is degene die kijkt?

Vraag: (Sluit weer de ogen) Er geen "iemand", er is alleen het kijken en het waargenomene.

HMS: Zo is het dus.

Vraag: Is dit dus het uiteindelijke?

HMS: Hoe meer het bewustzijn zich verruimt, hoe meer datgene dat eerst buiten je binnen je komt te liggen. De zichtbare wereld blijkt de inhoud van het grote Bewustzijn te zijn. Totdat de eerste geheel in het laatste oplost.

Vraag: Is dat non-dualiteit?

HMS: Het Ene is alles omarmend. Als je al wegsmelt in de omarming van je geliefde, hoe moet dan de uiteindelijke Omarming wel niet zijn?

Vraag: Kom laat mij je omarmen (leerling omarmt leraar, iedereen omarmt elkaar).

Back

| HOME | Autobiography | Personal Reactions | Picture Gallery | Poetry | Q & A online |

  2000 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 08/15/04