"Vision of A New Culture"
The Great Learning

Q & A 10
Verlichting

Vraag: Wat is de grond van het bestaan?

HMS: De grond van het bestaan is bodemloos. Steeds als je denkt, dat je het "bereikt" hebt, verlies je je opnieuw in Iets-Dat-Groter-Is.

Vraag: Komt dat uiteindelijk bij Verlichting uit?

HMS: De bedoeling van Verlichting is om erachter te komen.

Vrag: Ik dacht dat Verlichting het ultieme was.

HMS: In Verlichting sterft je ik, om er vervolgens vernieuwd uit voort te komen.

Vraag: Niet het allerlaatste dus.

HMS: Het leven is één grote grap. Alleen degenen die zichzelf totaal kunnen relativeren, kunnen het accepteren.

Vraag: Ja, zoals Uw antwoord. U blijft helemaal niet bij de les.

HMS: De allerbelangrijkste les is, dat Verlichting geen einddoel is, maar een fase naar het opnieuw in de wereld geboren worden.

Vraag: Concreet?

HMS: Hmm, ja (glimlacht). De eerste en belangrijkste stap is van onbewust geidentifeerd-zijn naar de bewuste waarneming. Deze stap heet het ontwaken. Het is simpel en binnen ieders bereik.

Vraag: En de volgende stap?

HMS: Alle volgende stappen komen uit de voorafgaande voort. Zij zijn verruimingen van de bewuste aandacht, eerst in bewuste aanwezigheid, vervolgens in alomtegenwoordigheid. Je hebt daarbij jezelf overstegen. Het Ene blijkt niet in jou, maar jij blijkt (in) het Ene te zijn.

Vraag: Is dat laatste Verlichting?

HMS: Er is de kleine en de grote Verlichting. Tot de eerste behoren alle momenten van grote helderheid, tijdeloos- en grenzeloosheid, het boven jezelf uitgetild-zijn, het besef van het Ene en de buitengewone vrede. Het is wat men in Zen satori noemt. Dit kan zich echter ook weer verliezen in Wat-Daar-Achter-Is: de grote Verlichting. De kenmerken daarvan zijn de plotselinge sprong in de onuitsprekelijke Oceaan van Licht met gelijktijdige totale ik-vernietiging, het besef dit eeuwige Licht te Zijn, de onvoorstelbare vreugde, het weten omtrent het Al, terwijl niet alleen "jijzelf", maar tegelijkertijd het gehele bestaan erin opgenomen is. Het - "jij" - blijkt het Allesomvattende te Zijn.

Vraag: Als je eenmaal zo Totaal Bent, wat kan Daar dan nog achter zitten?

HMS: Mensen die claimen verlicht te zijn, zijn blijven steken. Stel je jezelf echter voortdurend opnieuw open, dan blijkt dat elke Toestand de opening naar Dat-Wat-Er-Achter-Is. Stond eerst de goddelijke Substantie - het Licht - op de voorgrond, in volgende Realisaties wordt de intensiteit daarvan minder. Zodat er uiteindelijk alleen nog de volmaakte Transparantie overblijft. Het Zijn blijkt zonder "substantie", volledig doorgankelijk te zijn. Terwijl het "Zich terugtrekt" wordt jij opnieuw in de wereld geboren. Er is Niets meer tussen "jou" en de wereld. Vandaar dat men in sommige tradities spreekt van "terugkeer in de marketplace".

Vraag: Is er dan niets meer over?

HMS: Je Bent het Vol-ledig Doorgankelijke geworden, hetgeen je oorspronkelijke natuurlijke Staat is.

Vraag: De bedoeling is dus om als nieuw mens in de wereld wedergeboren te worden.          

HMS: Gij zegt het.

Vraag: Zit daar ook nog weer wat achter?

HMS: Dat alles - inclusief het Licht - zonder uitzondering in hetzelfde eeuwige Moment, voortdurend sterft en opnieuw geboren wordt. Hoe meer je dat beseft en toelaat, hoe vol-lediger je in het leven staat, waarbij je alles liefhebt als jezelf. De vol-ledig Gerealiseerde omarmt het hele bestaan.

Vraag: Sterft ook de Transparantie en wordt deze opnieuw geboren?

HMS: In Dat-Wat-Er-Achter-Ligt.

Back

| HOME | Autobiography | Personal Reactions | Picture Gallery | Poetry | Q & A online |

 © 2000 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 08/15/04