The Original Tradition
Healing the Planet in 7 Steps

 

 

 

 

Healing the Planet in 7 Stappen
Stap 3: Een Nieuwe Gezondheidszorg

Natuurgeneeskundige Hulp aan de Derde Wereld

In 1998 werkten MeiMei en ik een half jaar in een armenziekenhuis in Brazili . Op verzoek van de stad Curitiba hebben wij - in samenwerking met WHO Healthy Cities - voor de directeuren van de verschillende gemeentesecretariaten - Gezondheid, Opvoeding, Ouderenzorg, Sport, Landbouw - een uitgebreide cursus "Stroomsysteem" gegeven. Dit werd met grote geestdrift ontvangen. Ook hebben wij met de armsten der armen uit de plaatselijke "favela's" bijeenkomsten gehad en met hun over de belangrijkste principes van de natuurgeneeskunde gesproken. Tot onze verbazing begrepen ze deze onmiddellijk, dusdanig dat hun plaatselijke genezer het in zijn therapie opnam.

Het daagde ons, dat de armen een even grote behoefte aan natuurgeneeskundige aanpak hebben. Een benadering, die niet symptomatisch is, maar een die gericht is op het daadwerkelijk verbeteren van de gezondheid. Om een optimale overdracht mogelijk te maken, heb ik toen het handboek "Flow System Therapy" - inhoud o.a. 200 zelfhulpmethoden - geschreven (in het Engels). Thuisgekomen hebben we de internet site www.vitalworld.org gemaakt, met een speciaal hoofdstuk over onze gezondheidsbijdrage aan de Derde Wereld*. Door de noodzaak hier te "overleven" en het opzetten van onze praktijk, is het werk toen tijdelijk op de achtergrond geraakt. Echter, met de recentelijke dreiging van de klimaatcrisis, die vooral de armsten treft, hebben we ons project opnieuw prioriteit gegeven.

* http://www.vitalworld.org/NL-step7.htm

Het bestaat uit het kostenloos toezenden van het "Flow System Therapy" boek aan zoveel mogelijk gezondheidswerkers in de Derde Wereld, o.a. vrouwengezondheidszelfhulp groepen, community health centers, traditionele genezers, missie- en zendingsposten, centra voor biologische landbouw en andere professionals. Met behulp van het boek maken wij het mogelijk, dat zij door zelfstudie de basisprincipes van de natuurgeneeskunde eigen kunnen maken en vervolgens kunnen toepassen. Zij ontvangen hierbij van ons schriftelijke begeleiding. Totnutoe hebben wij naast Brazili boeken gestuurd aan centra in India, Rusland (Siberi ), Namibi , Ghana, Kenya, Zimbabwe en de Antillen. Wij willen echter veel meer mensen bereiken. En daarvoor hebben wij Uw hulp nodig.

Het toesturen van het boek, inclusief de kosten van het boek-zelf, de PR, de verzendkosten en de kosten van toekomstige correspondentie en adviezen, is 50 Euro. En voor 100 Euro maakt U twee centra blij, voor 300 zes etc. Indien U het op prijs stelt, geven wij U het adres van de ontvanger(s), zodat U zelf contact kunt leggen met het betreffende centrum. Zo kunt U Uw betrokkenheid bij het welzijn van de mensen daar vergroten. Ook publiceren wij regelmatig een internetkrant met het laatste nieuws, adressen van de betrokkenen etc. Wij hopen toch zeker 1000 centra over de hele wereld te bereiken. Wat ons betreft kan het project later uitgebreid worden. Te denken is aan vertalingen van het boek in de lokale taal en het ter plekke overdragen van kennis en ervaring c.q. het geven van (klinische) cursussen. Al met al een belangrijk project.

Geef dus gul! U kunt Uw bijdrage storten op ABN/AMRO nr. 56.23.30.127 tnv H.Stiekema met vermelding Nat.gen.Hulp Derde Wereld. Ieder jaar wordt hierover een financile verantwoording afgelegd.

Heel veel dank voor Uw bijdrage.

Han M.Stiekema, arts/MeiMei Yu, guashatherapeute

www.the-great-learning.com
www.vitalworld.org (stap 7)
Contakt

Terug

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2003 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.

Last revising: 08/25/07