Niederlande/Netherlands/Nederland
GRÜNE MÄNNER VON EASTEREIN
GREEN MEN OF
EASTEREIN
GROENE MANNEN VAN EASTEREIN
Nächste Orte/Nearby places/Dichtsbijzijnde plaatsen: Leeuwarden

 


Martinikerk Easterein:
Afschrikking met grof geschut
De Friezen van Easterein moeten wel grote zondaren geweest zijn. Want anders zou men rond 1550 niet een zulke doxaan (afscheiding tussen altaar en volk) hebben laten aanbrengen.
Deze doxaan is boordevol afbeeldingen van koppen die een oneindige reeks zonden moeten uitbeelden met de bedoeling daarmee schrik, schuld en angst te verspreiden. Met het doel de "zielen" op het rechte pad en vooral: binnen de Kerk te houden. De massaliteit en indringendheid duiden op de kennelijke noodzaak hiertoe.
De Friezen van mid-Friesland waren overduidelijk geen meelopers! Zij vertonen veel overeenkomst met de Saksen (?) van Arnhem, de tweede plek (tot dusver) waar de Kerk eveneens massaal intimiderend te werk ging. Christianisering, zelfs nog in de 16e eeuw, blijkt voor de Kerk een moeizame onderneming te zijn geweest. Op mijn reizen langs 730 Europese kerken, ben ik blijken van zulke mate van weerstand tegen "bekering" nog niet tegengekomen. 
Elke kop representeert een bepaalde zonde: haat, gulzigheid, overspel, jaloezie, godslastering, bedrog, leugen etc. Sommigen vertonen - door de aanwezige bladmotieven - overgang tot de Groene Mannen. Voor de Kerk waren zij inderdaad één pot nat: herinnering aan de voor-christelijke heidense goden, verfoeilijke wezens die uitgeroeid moesten worden
Ze kregen er niet genoeg van
De leugen liegt er niet om....
Easterein is uniek door de oningehouden haat tegen alles wat niet christelijk is. Het is daardoor een belangrijk oord ter bezinning op menselijke waarde, respect en tolerantie. Misschien dat rond deze kerk een initiatief groeien kan, dat zich toelegt op verzoening tussen de religies
Intimidatie zonder grenzen

Zurück

 © 2000-2013 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 09/09/13