Niederlande/Netherlands/Nederland
GRÜNE MÄNNER VON CULEMBORG
GREEN MEN OF CULEMBORG

GROENE MANNEN VAN CULEMBORG
Nächste Orte/Nearby places/Dichtsbijzijnde plaatsen: Utrecht, Den Bosch

 


STADHUIS
Het stadhuis stamt uit de Middeleeuwen, de Groene Mannen zouden al heel oud kunnen zijn. Er zijn echter ook talrijke restauraties geweest.
Culemborg kan als voorbeeld dienen van mijn these, dat de Barok primair een instrument in de godsdienststrijd was, secundair pas als "kunstuiting" op te vatten. Het diende (in de Contra-Reformatie) de definitieve afrekening, niet alleen met de Reformatie, maar ook met de voor-christelijke periode. De wijze waarop de Kerk dit deed was vervanging van de Groene Mannen door niet-bedreigende, kitscherige engeltjes. 
In Culemborg is waarschijnlijk met terugwerkende kracht te werk gegaan. De engeltjes (onschuldige gezichtjes, vleugeltjes) werden weer als (de vroegere) Groene Mannen uitgebeeld. Een blijk van de onverwoestbare herinnering aan de al-oude Vegetatiegoden!

Een Groene Man in zijn oorspronkelijke staat?

Links
Dat de Groene Mannen nauw verwant waren met de Groene Beesten laat een heilige bok zien. Oorspronkelijk behoorden beide tot de "attributen" van de MoederGodin: Lady of the Vegetation, Lady of the Beasts.

De bekroning van de stadhuisgevel

Het huis achter de poort laat een veelheid aan Groene Mannen zien. Het verwondert mij elke keer weer, dat de Groene Mannen nooit uit de herinnering van de mensen zijn verdwenen. Deze stammen uit de 19e eeuw.
Aan de top twee Godinnen. Alweer, zoals zo vaak, fungeren de Groene Mannen als Hoeders van het Eeuwig-Vrouwelijke.

Zurück

 © 2000-2013 Copyright Han Marie Stiekema
Last revising: 09/22/13