Join the Transformation
Dying to the old (ego); being reborn (as New Self), while
subsequently becoming part of the Whole (Heaven,
earth and the new community), once again

Join the Transformation
Sterben (des Ego's); wiedergeboren werden (als ein Neues Selbst)
um danach aufs Neue Teil des Ganzen (Himmel, Erde und
der neuen Gemeinschaft) zu werden

Join the Transformation
Het oude (ego) af laten sterven; opnieuw geboren worden (als
een Nieuw Zelf) om vervolgens opnieuw deel van het Geheel (Hemel,
aarde en de nieuwe gemeenschap) te worden

 

 

 

 

home
(Back to the start of Han Marie Stiekema's website)

2004 Copyright Han Marie Stiekema. All rights reserved.
Everyone may use this website as a source of inspiration. However, since it
is freely given, no-one can claim, copy or derive any text, rights,
position or status from this website.